Årsregnskabet for 2013 samt budget for 2014 kan ses nedenfor:
Hørsholm Senior Idræt         Bitmap
 
   
                 
Årsregnskab / budgetopfølgning            
                 
                 
Indtægter   Regnskab   Budget Regnskab Afvigelse   Budget 
    2012   2013 2013 + = bedre   2014
            - = dårligere    
                 
Kontingenter   161.120   165.000 163.993 -1.007   165.000
Tilskud - Hørsholm Kommune   0   0 0 0   0
Andre indtægter   390   0 318 318   0
Renteindtægter   1.558   1.500 756 -744   250
                 
Indtægter i alt   163.068   166.500 165.067 -1.433   165.250
                 
                 
Udgifter   Regnskab   Budget Regnskab Afvigelse   Budget 
    2012   2013 2013 + = bedre   2014
            - = dårligere    
                 
Administration                
Forsikring   0   0 1.547 -1.547   1.600
Telefon   6.770   7.000 5.412 1.588   7.000
Kontormateriel   6.633   8.000 5.815 2.185   8.000
Porto   4.486   5.000 2.070 2.930   3.000
Gebyrer   1.148   500 299 201   500
Kommunikation / hjemmeside   1.806   2.000 2.373 -373   3.000
Regnskbssystem/PBS   5.625   6.000 15.499 -9.499   17.000
Møder   12.353   14.000 12.366 1.634   14.000
Gaver og blomster   7.817   10.000 7.284 2.716   10.000
Inventar kontor   853   0 4.743 -4.743   0
Diverse - depositum nøglebrikker   0   0 1.000 -1.000   0
Administration i alt   47.491   52.500 58.408 -5.908   64.100
                 
Bestyrelse/instruktører/revision                
Kørselsgodtgørelse instruktører   24.550   32.000 30.390 1.610   45.000
Godtgørelse bestyrelse   7.320   8.000 7.320 680   11.000
Sportstøj til bestyrelse og instruktører   0   3.000 440 2.560   3.000
Bestyrelse/instruktører/revision i alt   31.870   43.000 38.150 4.850   59.000
                 
Idrætsaktiviteter                
Kontingenter DGI-DAI m.fl.   3.670   4.000 4.305 -305   5.000
Idrætsmateriel   34.466   20.000 24.124 -4.124   40.000
Leje af lokaler   20.680   22.000 23.000 -1.000   24.000
Drift af el-cykler   0   0 2.202 -2.202   2.500
Idrætsaktiviteter i alt   58.816   46.000 53.631 -7.631   71.500
                 
Uddannelse                
Kurser   8.244   10.000 10.020 -20   10.000
1. hjælpskurser   0   10.000 0 10.000   10.000
Uddannelse i alt   8.244   20.000 10.020 9.980   20.000
                 
Fester / Temadage   0   5.000 0 5.000   5.000
                 
Udgifter i alt   146.421   166.500 160.209 6.291   219.600
                 
                 
Årets resultat   16.647   0 4.858 4.858   -54.350
Årsregnskabet for 2012 kan ses nedenfor:
                     
Hørsholm Senior Idræt         Bitmap    
               
Årsregnskab / budgetopfølgning          
               
               
Indtægter   Regnskab   Budget Regnskab Afvigelse   Budget    Noter
    2011   2012 2012 + = bedre   2013    
            - = dårligere        
                     
Kontingenter   151.730   160.000 161.120 1.120   165.000   1
Tilskud - Hørsholm Kommune   0   0 0 0   0    
Andre indtægter   200   0 390 390   0    
Renteindtægter   1.551   1.500 1.558 58   1.500    
                     
Indtægter i alt   153.481   161.500 163.068 1.568   166.500    
                     
                     
Udgifter   Regnskab   Budget Regnskab Afvigelse   Budget    Noter
    2.011   2.012 2.012 + = bedre   2.013    
            - = dårligere        
                     
Administration                    
Forsikring   0   0 0 0   0    
Telefon   4.592   5.500 6.770 -1.270   7.000    
Kontormateriel   8.390   10.000 6.633 3.367   8.000    
Porto   3.738   5.000 4.486 514   5.000    
Gebyrer   300   500 1.148 -648   500    
Kommunikation   1.806   2.000 1.806 194   2.000    
Regnskbssystem/PBS   5.697   7.500 5.625 1.875   6.000    
Møder   8.235   10.000 12.353 -2.353   14.000    
Gaver og blomster   10.468   10.000 7.817 2.183   10.000    
Inventar kontor   88   0 853 -853   0    
Diverse   350   0 0 0   0    
Administration i alt   43.664   50.500 47.491 3.009   52.500    
                     
Bestyrelse/instruktører/revision                    
Kørselsgodtgørelse instruktører   20.410   25.000 24.550 450   32.000   3
Godtgørelse bestyrelse   7.320   8.000 7.320 680   8.000    
Sportstøj til bestyrelse og instruktører   11.880   2.000 0 2.000   3.000    
Bestyrelse/instruktører/revision i alt   39.610   35.000 31.870 3.130   43.000    
                     
Idrætsaktiviteter                    
Kontingenter DGI-DAI m.fl.   3.275   4.000 3.670 330   4.000    
Idrætsmateriel   14.413   20.000 34.466 -14.466   20.000   2
Leje af lokaler   18.600   22.000 20.680 1.320   22.000    
Idrætsaktiviteter i alt   36.288   46.000 58.816 -12.816   46.000    
                     
Uddannelse                    
Kurser   9.504   10.000 8.244 1.756   10.000    
1. hjælpskurser   0   10.000 0 10.000   10.000    
Uddannelse i alt   9.504   20.000 8.244 11.756   20.000    
                     
Fester / Temadage   158   5.000 0 5.000   5.000    
                     
Udgifter i alt   129.224   156.500 146.421 10.079   166.500    
                     
                     
Årets resultat   24.257   5.000 16.647 11.647   0    
                     
                     
                     
                     
Årsregnskabet for 2011 samt budget for 2012 kan ses ved at aktivere nedenstående link:
Årsregnskabet for 2009 kan ses ved at aktivere nedenstående link:
Årsregnskabet for 2008 kan ses ved at aktivere nedenstående link:
Regnskab for fødselsdagsfesten 2008 kan ses ved at aktivere nedenstående link:
Bemærk, at du skal have installeret Adobe Reader på dín PC for at kunne se regnskabet.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk