Værdighedskrav/Decorumkrav.
 
  Bestyrelsen og instruktørerne skal vise sig værdige til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. Bestyrelsen og instruktørerne skal overholde regler om tavshedspligt og GDPR.
Medlemmerne skal udvise en adfærd, som er acceptabel i forhold til medlemskabet, og deltagelse i foreningens aktiviteter.
I decorumkravet indgår også medlemmernes offentlige ytringer.
Det er en forudsætning for at være med i foreningen, at man overholder værdighedskravet/decorum.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk