Foreningen HSI

Under dette menupunkt kan du orientere dig om foreningens vedtægter, seneste regnskab, kontingent, samarbejdspartnere samt bestyrelsens sammensætning.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk