Kontingent

Kontingentet fastsættes jfr. vedtægternes §4 stk. A på generalforsamlingen.
Jfr. generalforsamlingsbeslutning den 26. marts 2009, blev opkrævningsperioden ændret til at følge sæson for vinteraktiviteter (1. juli – 30. juni).
På generalforsamlingen den 18. marts 2010 blev det besluttet at hæve kontingentet til 320 kr. for en sæson.
Medlemmer kan deltage på alle hold, der kan dog være ventelister på enkelte hold.
Hvis du ønsker at melde dig ind, kan det ske via ”Kontakt"/indmeldelse.


Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk