Kontingent
 
Kontingentet fastsættes jfr. vedtægternes §4 stk. A på generalforsamlingen.
Jfr. generalforsamlingsbeslutning den 26. marts 2009, blev opkrævningsperioden ændret til at følge sæson for vinteraktiviteter (1. juli – 30. juni).
På generalforsamlingen den 18. marts 2010 blev det besluttet at hæve kontingentet til 320 kr. for en sæson.
Medlemmer kan deltage på flere hold, der kan dog være begrænsninger og  ventelister på enkelte hold.
Hvis du ønsker at melde dig ind, kan det ske via:
  • klik på "Indmeldelse" på menu-linjen og klik på teksten, så viderestilles du til administrationssystemet Conventus.
  • ”Kontakt"/indmeldelse.
Husk at indtaste din emailadresse og mobiltelefonnummer


HSI opkræver kontingent 1 gang årligt til betaling den 01. juli.
Betalingen skal foretages via en bankoverførsel til HSI konto: (oplyses senere) med angivelse af medlemsnummer og navn.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk