Referat fra HSI-instruktørmøde i badmintonhallens kantine, Hørsholm
 
fredag den 23. februar 2024.
 
32 deltagere inkl.: Anker, Ole, Else, Søren, Børge og Birgit fra bestyrelsen.
 
1: Anker byder velkommen til de mange fremmødte.
 Punktet med orientering om Conventus vil blive taget op til sidst på mødet.
 En kort præsentationsrunde inden frokosten.
 
2: Efter frokost informerer Anker om nyt fra bestyrelsen.
Krocket: Er ikke blevet til noget pga. manglende interesse.
Spinning er lukket pga. manglende tilslutning.
 Nyt linedanserhold er etableret til om tirsdagen.
 Forslag til nye vedtægter er på bedding til præsentation på den kommende generalforsamling.
 Regnskabet viser et underskud på 24.000 kr. Der er i det forløbne år indkøbt flere større ting til holdene.
 Den længe ønskede kabine ved Petanque-banen er til behandling i Idrætsrådet og kommunen.
 Svømmehallen skal renoveres fra den 01.05. til formentlig den 01.12. 24.
 2 instruktører/holdledere i 10 år blev hædret med en vingave: Lis Øbel (gymnastik, onsdag) og                 
 Børge Nielsen (bordtennis, mandag og torsdag)
 
3: Ole fortæller at yoga-holdet om torsdagen, ved Dorthe Rasmussen, desværre er stoppet.
 Det er ikke lykkedes at finde en ny yoga-instruktør, men de fleste af deltagerne er nu flyttet over på Dorte Pedersen`s hold om mandagen.
 Ved svømning om onsdagen, hvor Winnie pt.er sygemeldt, klarer deltagerne selv registrering af     fremmødet og øvelserne med hjælp fra Britt.
 Udendørs tennis, der blev etableret i sommer på Græstedgård (Nivå-Kokkedal tennisklub) med Susanne Vesterskov og Johan Jensen som holdledere mandag og fredag, har en god tilslutning.
 Søren oplyser, at den nye sæson begynder primo maj.
 Børge fra bordtennis, (mandag og torsdag) fortæller, at der er en medlemsfremgang på 15% samt
 plus-60 turneringerne går strygende for HSI, der indtager 1. pladsen for alle hold.
 
4: Status fra instruktørerne/holdlederne: Gennemgående god trivsel med glade deltagere på alle holdene.
Der kommer et forslag, om man kan få en kontakt til en anden svømmehal for resten af året.
Det vil bestyrelsen undersøge.
Manglende rengøring og kolde gulve i hallerne og multisalen er stadig et tilbagevendende problem,
Børge har løbende kontakt med Søren Strand om dette, der melder ud, at det er en hård kamp at føre.
Fra næste sæson kan man ikke være tilmeldt både Susanne`s afspændingshold og Elsebeth`s
gymnastikhold, det er for at formindske ventelisterne.
Der er et enkelt ønske om ens klubtrøjer med logo på.
Ved det sidste annoncerede 1.hjælpskursus var der så få tilmeldte, at to kurser blev slået sammen til et.
Er der et udbredt ønske om et hjertestarter-kursus?  Per Groth efterlyser behovet herfor.
 
5: Mødet sluttede med en gennemgang af Conventus for de interesserede.
 
Tidspunkt: mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede ca. kl.14.30.
Referent: Bodil Gessø.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk