Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde hos Else,
 
         tirsdag den 6. december 2022 
 
Til stede: Anker Blauenfeldt, Ole Årstoft, Else Larsen, Søren Pind og Bodil Gessø Hansen.                     Afbud; Lone Christensen.
   
1.) Anker byder velkommen til bestyrelsesmødet og den efterfølgende julefrokost afholdt hos Else.
Referatet fra den 01.12.22 bliver godkendt.
 
2a) HSI`s invitation til julehygge den 09.12. for alle medlemmer bliver gennemgået med ”hvem gør hvad.”
         
2b) Der er pt. meget lidt varme i Multisalen, det er til stor gene for de involverede hold. Søren Strand er kontaktet herom.
 
2c) Bestyrelsen vedtog, at instruktører/holdledere og hjælpere får skattefri godtgørelse pr. holdnr. Holdet skal bestå af mindst 8 udøvere.
 
2d) Det lukkede punkt tages op efter frokosten.
 
2e) Det skal pointeres overfor instruktørerne, at når et medlem melder sig ind hhv. ud af foreningen, så er det kun Else, der administrerer det på Conventus,
 
Ole oplyser, at der forsøgsvis vil blive oprettet et herre-vandrehold onsdage om formiddagen med Mogens Sverdlin, som holdleder.
 
Bodil fortæller, at Lis Øbell (gymnastik, onsdag) er tilmeldt et DGI-kursus til den 14.01.2023
   
3) Telefonen er hos Else.
4) Næste møde den 03. januar 2023 kl.13.00 på kontoret.
 
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 12.00 og sluttede ca. kl.15.30.
 
Referent: Bodil.       God jul.            
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk