Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret Hørsholmhallen,
 
tirsdag den 02. november 2021.
 
Til stede: Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Bodil Gessø Hansen;
Søren Pind, Niels Møller (HSR) og gæst: Per Groth
Afbud: Lone Christensen.
  
Punkt 1:  Anker bød velkommen og specielt til Per Groth der er HSI`s koordinator til kurser i 1.-hjælp
Referatet fra den 05.10.21 blev godkendt.
 
Punkt 2a: Anker opfordrer til at begynde med punkt 4a, hvor Per Groth vil orientere om de nyindkøbte
1.-hjælpstasker og planer for sæsonens 1.-hjælpskurser.
 
4a: Per orienterer om indkøb, pris og rabat af 1.-hjælpstasker: 5 store og 4 små til fordeling i haller, lokaler og på hold. Per har i øjeblikket kontakt med en evt. ny instruktør til afholdelse af 1.-hjælpskurser i efteråret. Anker vil kontakte DGI, om de har information og erfaring om andre foreningers 1.-hjælpskurser. Angående instruktion i 1.hjælp med en hjertestarter, har Per kontakt til en hjertelæge, der evt. vil kunne undervise os i det.
 
2a fortsat: Ved fejringen af en meget overrasket Hans Olsen, der blev tildelt årets lederpris, fik HSI en donation på kr. 10.000,- via Nadja Hageskov på vegne af Hørsholm kommune. Else oplyser, at pengene endnu ikke er indgået på kontoen. Anker vil tage kontakt til kommunen herom.
Preben har besøgt Hans, der er ramt af en lungebetændelse. Han er stadig sygemeldt, men er i bedring.
Lis Øbel har taget over på gymnastikholdet med stor tilfredshed fra holdet.
Idrætsrådet, har holdt ekstraordinært repræsentant-skabsmøde: Anker er nu med i en gruppe-8 med eget område, der omfatter foreninger, der benytter flere haller, hvoraf HSI absolut er den største, skolernes brug af haller er også er indbefattet.
Rådhushallens genetablering er nu langt fremme. Endnu er der ikke en dato på genåbningen.
Fritidshuset er igen optaget som covid -19 testcenter.
 
2b: Preben fortæller, at billard-holdet er meget generet af den dårlige akustik i lokalet. Søren Strand er underrettet herom.
Petanque-holdet har fået ødelagt (hærværk) en speciel petanque-kost. En ny er bestilt ved Søren Strand.
Preben har sendt meddelelse vedr. Hørsholmhallen til de holdledere, hvor der er aflyst på bestemte datoer i november måned.
HSI har for nuværende ikke overordnede Corona-restriktioner. Instruktørerne kan/må selv om nødvendigt   sende meddelelsen ud til holdet; det har f.eks. Susanne Dethlefsen (afspænding) gjort for nylig.
1.-hjælpstaskerne bliver fordelt således:
De 5 store: Hørsholmhallen – Rådhushallen – Badmintonhallen - Multisalen og Kontoret.
De 4 små: 2 cykelhold – 2 ganghold og motion i naturen (opbevares i Sognegården)
 
2c: Søren har ikke noget nyt fra web-udvalget, men efterlyser input til hjemmesiden.
 
2d: Bodil fortæller, at Susanne D.(afspænding) har været meget tilfreds med et nyligt afholdt kursus, hun har været på. DAI sender løbende tilbud om kurser, mest i naturen. Karen Allermann er blevet spurgt, om det har en interesse.
 
2e: Ole med afrunding af 25-års jubilæet: I det store og hele gik det godt med et fint fremmøde, en god stemning, fine taler, rigeligt med sandwich og drikkevarer.
     
Punkt 3: Else oplyser, at der pt er 520 medlemmer.
Når Hans bliver rask, har Else aftalt et møde med ham og Lis angående deltagerlisten på gymnastikholdet,
om der er nogle af dem, der længe ikke har deltaget, stadig har interessen? ventelisten vokser.
Medlemmer, der slutter på svømmeholdene, skal aflevere båndene til holdlederen, ellers er der en afgift på 100 kr., som man er blevet bekendt med ved indmeldelsen.
Der er stadig 10 personer der er i restance med kontingentbetaling.
 
Punkt 4b: Anker viser et filmklip fra kommunen angående sportsaktiviteter i alle aldre, heriblandt, som aftalt HSI`s onsdags-gymnastikhold. Det viser sig så, at det er det Konservative Folkeparti der står bag. Anker har pointeret at HSI er upolitisk, men her, i dette tilfælde er det ok og kun fordi, det var forhenværende borgmester Hanne Falkensteen (K), der sammen med andre fik ideen til HSI.
 
4c: Ang. evt. nye kollektive Covid-restriktioner i HSI-regi, er det ikke lige nu der bliver meldt ud, men der bliver holdt skarpt øje med udviklingen og godt at instruktørerne selv er opmærksomme og handler på det.               
         
Punkt 5:Niels er, på HSR`s vegne interesseret i at høre om planer for nye idrætshuse. Det er stadig uklart, oplyser Anker.
 
Punkt 6: Telefonen er hos Else.
 
Punkt 7: Næste møde. 07.12.21. kl. 12.00 hos Else.
 
Punkt 8: Intet under aktuelt.
 
Tidspkt: Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.45
Referent: Bodil.
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk