Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret, Hørsholmhallen.
 
tirsdag den 04. august 2020.
 
Til stede
Afbud
Anker Blauenfeldt,  Preben Smedegaard,  Ole Bjerregaard,  Søren Pind og Bodil Gessø Hansen.
Else Larsen og Niels Møller.
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Referatet fra den 2.6.2020 : ang. pkt. 2b fortalte Anker at Dennis Willesen (petanque-holdet)  selv sørger for lokale til opbevaring af rekvisitter.
ang.pkt. 3 er Anker i gang med at formulere en tekst til forretningsordenen om fortrinsret til holdene; herefter er referatet godkendt.      
Punkt 2a
         
 
 
 
          2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2c
          2d     
 
 
         2e
 
KlubModul er anmeldt til datatilsynet i forb. med dets opfordring til nogle af vores medlemmer om at udlevere deres betalingskort-oplysninger. Reaktionen fra datatilsynet er, at vi skal indhente tilladelse fra de medlemmer, der føler sig generet, eller at det enkelte medlem selv skal anmelde denne fejl-henvendelse.
Anker havde den nye sæson`s folder med til gennemsyn med et nyt forsidefoto.
Der har meldt sig en ny instruktør til osteoporoseholdet, Bodil M. Carstensen, der igennem mange år har undervist i Gotved-gymnastik. Preben aftaler ang. tidspunkt og lokale. Else forsøger at kontakte tidligere deltagere på osteoporoseholdet og fortæller om nyheden.
Hanne Skovlund (yoga) har meddelt, at hun ønsker at stoppe efter den kommende sæson.
Preben har kontrolleret om de bestilte lokaler i kommunen er gået igennem. Yoga i Rådhushallen er genbestilt og afspændingholdet ved Susanne Dethlefsen er blevet sat til torsdag kl 9.30-11.30. Anker kontrollerer om det er korrekt i kommunens booking-system.
Bordtennisholdet havde efter aftale med Søren Strand fået lov til at spille i uge 30 og 31 d.å. i Rådhushallen, men det måtte opgives, da det kom i konflikt med nogle børnearrangementer.
Preben har talt med Hans (onsdags-gymnastikhold) og hørt, at han og Lis er villige til at dele holdet i flere hold alt efter myndighedernes restriktioner om antal personer.
Søren oplyser: ingen aktiviteter i webudvalget!
Bodil oplyser, at kurset for Susanne og Elsebeth, der blev aflyst den 13. juni er nu sat til den 10. oktober d.å. Karen Allermann og Britt Vinderslev er meldt til et kursus med træning og balance i naturen til den 12. august d.å.
Der blev diskuteret „mærkedage“ bl.a jubilæer. Ole kommer med et oplæg.
 
Punkt 3 HSI har på nuværende 569 medlemmer. Økonomien er på et tilstrækkeligt niveau. Det går strygende med kontingentindbetalinger via Conventus.
 
Punkt 4a
 
          4b         
 
          4c
 
          4d
 
 
 
          4e
 
Årets Generalforsamling den 14.august på Sophielund blev vendt med arbejdsfordelinger. Dagsorden og regnskabet er sendt ud. Nyt er, at der mangler en revisorsuppleant, der vil opstille.
Instruktørmødet den 28. august i Badmintonhallen fra kl.12:30 : Diverse opgaver blev fordelt blandt bestyrelsen. Indkaldelse med dagsorden vil blive sendt ud til instruktørerne.
Anker fortalte, at overgangen fra Klubmodul til Conventus har været en fornøjelse, ikke kun på prisen, men også med hjælpsomheden.
Coronastatus: regler i relation til HSI blev drøftet. Anker henvendte sig 20. juli til kommunen, om aktuelle retningslinjer. Anker har endnu ikke fået noget svar. I den kommende uge forventes det, at der vil komme flere aktuelle retnings-linjer fra myndighederne, som kan fremlægges til generalforsamlingen og instruktørmødet.
HSI`s 25 års jubilæum holdes 21. april 2021. Ole står for jubilæumsudvalget
og kommer med oplæg : lokale… inviterede… servering… underholdning… budget…
 
Punkt 5 Intet nyt fra HSR da Niels var fraværende.
 
Punkt 6 HSI’s telefon viderestilles til Anker i Elses ferie.
 
Punkt 7 Næste møde er den 1. september 2020 kl. 13.00 på kontoret.
Punkt 8 Eventuelt: Anker har haft et møde med Verner Knudsen, presseansvarlig i HSR, om indlæg i deres Ugerevy.
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl 13.00 og sluttede kl 15.00.
Bodil.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk