Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet hos Bodil, Georginevej 12,
 
tirsdag den 02. juni 2020.
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt,  Preben Smedegaard,  Else Larsen, Ole Bjerregaard,  Niels Møller og Bodil Gessø Hansen.
Søren Pind.
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Referatet fra den 5.5.2020 blev godkendt.
      
Punkt 2a
         
 
 
         2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2c
 
         2d     
       
Anker har fået en liste over de personer, der har en brik med adgang til Hørsholmhallen og HSI`s kontor. Der var rigtig mange ”gamle” brugere. Der er nu ryddet op, så den er up-to-date.
Kontrakt med badmintonklubben for næste sæson er på plads.
 
Preben fortalte, at osteoporoseholdet ved Karen Allermann er nedlagt. Der er ikke fundet en afløser til dette, rent fagligt, specielle hold.
Holdlederen for petanque, Torben Brøgger, er afgået ved døden. Ny holdleder er Dennis Gert Willesen der vil opgradere holdet med en rive, en tromle og andre rekvisitter. Søren Strand vil sørge for en ny bænk. Nye medl. på holdet er: Hanne Jebjerg, Karin Kudsk og Marianne Mølsted-Møller.
Anker vil prøve at booke et sted/lokale til opbevaring af rekvisitter til petanqueholdet. Kommunens bookingsystem har iøvrigt ikke været helt optimalt for næste sæson`s reservationer, har Anker erfaret…
Afspændingsholdet, ved Susanne Dethlefsen, ønsker stadig tirsdag formiddag tilbage og ellers gerne torsdag formiddag. Der er søgt om det.
Preben foreslår et andet forsidebillede til folderen.
Winnie Møller`s ønske om 2 afspændingshold er foreløbig sat i bero, nuværende hold bliver opgraderet til 25 pers. som max. antal.
 
Søren fra Web-udvalget har ajourført foto`s af instruktører og rettet diverse ved Conventus.
 
Bodil har fået meddelelse fra DGI om, at et kursus den 13. juni for 2 instruktører er udsat. Tilbagebetaling vil snarest ske til kasseren.
 
Punkt 3 Økonomien er fin med små posteringer for tiden.. Der er pt 597 medlemmer.
Else har fået henvendelse fra en instruktør om deltagelse på et hold, hvor der er venteliste.
Bestyrelsen er enige om, at instruktører skal have en vis fortrinsret. 
Anker vil udarbejde et forslag til forretningsordenen.
 
Punkt 4a
 
 
         4b         
         
 
          4x 
Afholdelse af årets generalforsamling er igen til drøftelse. Nu stiler vi mod ultimo august, nærmere herom senere.
 
Medlemmerne vil medio juni få en meddelelse ang. kontingentbetaling incl.et  medlemsnummer
via Conventus.
 
HSI`s 25 års jubilæum 2021 blev programsat til den 21. april. Ole påtager sig hvervet som formand for festudvalget.
 
Punkt 5 HSR holder formentlig møde den 18. juni. Niels oplyste, at det presseansvarlige medlem snarest vil henvende sig til Anker ang. et indlæg i ugebladet.
 
Punkt 6 Mobiltelefonen hos Else er stille for tiden.
 
Punkt 7 Næste møde: tirsdag 04.august 2020 kl 13.00. Stedet oplyses senere.
 
Punkt 8 Intet ved eventuelt.
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl.15.00.
Bodil.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk