Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet hos Bodil på Georginevej 12,
 
tirsdag den 05.maj 2020.
 
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt,  Preben Smedegaard,  Ole Bjerregaard,  Niels Møller og  Bodil Gessø Hansen
. . .med behørig afstand!
Else Larsen og Søren Pind.
 
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Referatet fra den 04.02.2020  blev godkendt.   
     
Punkt 2a
       
        
 
          2b     
           
            
          2c           
 
 
      
2d
Anker fortalte, at Preben og ham har søgt om haller og lokaler til næste sæson på kommunens booking-system, incl. et ønske fra afspænding om tilbagevenden til tirsdag formiddag.                   Idrætsrådet har ikke holdt møder i coronatiden.
 
Preben har skriftligt afleveret ønskerne om lokaler til Søren Strand, der har konfereret med Anja Glud, der leder kommunens bookingsystem. Preben vil få svar om et par dage.
 
Projekt Conventus (Else, Anker og Søren) har haft travlt med rettelser, tilføjelser og ændringer i forbindelse med overgangen til medlemssystemet Conventus. Både i Conventus og websitet, oplyste Anker.
 
Bodil vil undersøge, om et bestilt og betalt kursus til 2 instruktører den 13.juni bliver til noget.
 
Punkt 3 Anker vil medio juni sende en mail ud til medlemmerne angående  betaling af  sæson 2020 / 21 - kontingent den 1.juli-20, der fremover skal foregå via bankoverførsel.
 
Punkt 4a
 
 
 
 
          4b         
 
 
          4x
Afholdelse af generalforsamlingen 2020 blev vendt. To gange er en mulig dato blevet udsat pga restriktionen om max 10 personer i en forsamling. Vi venter nu på regeringens udspil om mere lempelse, f.eks. med 50 personer. Anker forventer at medlemmerne accepterer, at den nuværende bestyrelse arbejder videre indtil da.
 
Conventus er nu klar til at erstatte klub-modul, Anker forklarede os om diverse nye funktioner, som medlemmerne også vil få oplyst på en mail.
 
Anker har fået en opfordring fra DAI om en cykeltur og en vandretur med max 10 personer og med påbudt afstand. Anker vil sende det videre til ”frilufts”instruktørerne, der selv må afgøre, om det er noget for dem.
Anker har fået en mail fra Winnie med ønsket om, fra næste sæson, at få 2 hold til afspænding onsdag formiddag i stedet for 1, da holdet pt er blevet for stort. Det kan så gå ud over vandgymnastik. Preben vil kontakte Winnie om ønsket og også med henblik på, at der i den nye sæson stadig kan være restriktioner pga corona.
 
Punkt 5. HSR holder ikke møder for tiden oplyste Niels, men et enkelt medlem har bedt Niels om at viderebringe et forslag om, at HSI kan etablere en kontakt til skytteforeningen om skydning, som en ny disciplin. Bestyrelsen har erfaring med og mener at ønsker om nye tiltag skal komme fra en større gruppe medlemmer før det har interesse. Instruktør og lokale er altid et must for nye tiltag.
 
Punkt 6 HSI`s telefon varetages fortsat af Else.
 
Punkt 7 Næste møde: tirsdag den 02. juni kl 13.00, Georginevej 12.
 
Punkt 8 Intet under eventuelt.
 
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl 13.00 og sluttede kl 15.00, -  dejligt at kunne mødes igen i denne coronatid.
Bodil.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk