Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI på kontoret
mandag den 2.marts  2020.
 
Tilstede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt,  Else Larsen,  Ole Bjerregaard,  Søren Pind,  Niels Møller og Bodil Gessø Hansen.
Preben Smedegaard.
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Referatet fra den 04.02.2020  blev godkendt.  
      
Punkt 2 a.  Anker fortalte, at han i torsdags var inviteret til årets uddeling af lederprisen iTrommen,
hvor vi i HSI, havde indstillet Hans A. Olsen.  Prisen tilfaldt en anden…denne gang.
 
b. Preben har ryddet alt overflødigt rod op i multisalen, så nu er det rart at være der.
Torben Brøgger (petangue) har ønsket at stoppe øjeblikkelig pga. sygdom. Preben undersøger, om der kan være en afløser til holdet.
Karen Allermann ønsker at stoppe med osteoporoseholdet  pga. tidspres.
Om der kan findes en afløser er uvist, der er 12 medlemmer på holdet.
 
c. Søren har haft nogle få rettelser til hjemmesiden.
 
d. DAI tilbyder et formiddagskursus i balance den 19.marts. Bodil har forespurgt 7 instruktører, om det har interesse, én har meldt positivt ud.
Punkt 3 Else oplyser at der pt er 605 medlemmer. Økonomien er fortsat god. Der er revision af HSI´s årsregnskab på fredag.
 
Punkt 4 a) Generalforsamlingen er den 27.marts  2020  kl.14.00 på Sophielund.
Anker ønsker input fra hvert bestyrelsesmedlem  om den enkeltes domæne i det forløbne år.
Diverse forberedelser blev snakket igennem, hvem gør hvad.
Ang. behov for1 eller 2 suppleanter i bestyrelsen blev vendt.
Rungsted kro bliver igen rammen om bestyrelsens årlige middag, Ole bestiller.
 
b. Anker har informeret instruktørerne om, at de nu kan se deres eget hold på conventus.
 
c. Bodil har fået en forespørgsel fra 2 instruktører om et kursus i bevægelse for seniorer, som DGI afholder. Da prisen er lidt over det sædvanlige niveau skal bestyrelsen spørges, alle var enige om at bevilge det.
 
d. Jørgen ”smed” Andersen (bordtennis) har forespurgt om en boldmaskine, hovedsalig til nybegyndere. Prisen er 1.600 kr. Else meddeler Jørgen, at det er ok.
 
x. HSI´s 25 års jubilæum i 2021 er blevet et fast punkt på dagsordenen.  Bodil foreslår ,at der nedsættes et eller flere jubilæums-udvalg, bestående af menige medlemmer. Anker vil tage det med til generalforsamlingen
 
y. Det nyligt afholdte instruktørmøde blev drøftet.  Mange har klaget over akustikken.
Hørehæmmede må længere frem i salen fremover.
Der var enighed om, at det var et godt møde, incl. referatet.
 
Punkt 5. Niels fortæller, at der er flere i seniorrådet der mener, at der bliver gjort for lidt i kommunen for de ældre. Niels har poienteret over for dem, at HSI gør meget og at det er lokaler og instruktører der afgører flere tiltag.
 
Punkt 6 HSI`s telefon er åben onsdage kl: 11.15-12.00
 
Punkt 7 Næste møde er tirsdag den 7.april på kontoret
 
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl 13.00 og sluttede kl 14.45.
Bodil.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk