Referat af HSI-instruktørmødet på Sophielund, Hørsholm,
 fredag 21. februar 2020.
28 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else ,Ole,  Søren og Bodil fra bestyrelsen.
 
Punkt 1 Preben bød velkommen til alle og især til Marianne Wendelin, der er blevet fast instruktør til vandgymnastik og vikar for de øvrige svømmeinstruktører. Preben havde lavet bordkort mhp. at gymnastik-, svømme-, badminton-, softtennisholdene osv. sidder grupperet, så man kan udveksle erfaringer og måske også aftale, at supplere hinanden ved forfald. Preben pointerede, at instruktørerne er HSI´s nerve: ”Uden jer, intet HSI”.
        
Punkt 2 Efter frokosten, en kort præsentation. Preben beklagede, at der var nogle afbud til mødet og enkelte, der ikke har reflekteret på invitationen.
 
Punkt 3 Vedr. bestyrelsens arbejde orienterede Preben om, at multisalen, der har fået nyt gulvlak, er meget benyttet af flere foreninger, så vi skal ikke, foreløbig, regne med andre tidspunkter end dem vi p.t. har.
Ang. de nye digitale svømmebånd så har vi nu 100 stk til rådighed, som instruktørerne administre- rer.  HSI hæfter med 100 kr pr stk.
Det ene billardhold med 4 medl. har ønsket at opstille et snookerbord, men da det andet hold på 16 medl. ikke ønsker at spille andet end keglebillard,  har bestyrelsen ikke imødekommet ønsket.
Det nye initiativ med gåfodbold er droppet, da der kun var få fremmødte.
Anker orienterede om visse ændringer i bestyrelsen i det sidste lidt urolige halve år.
HSI er i gang med at indføre et nyt medlems-admin.system som kasserer Else administrerer.
Bodil, der er blevet konst.sekretær, efter at Kirsten Villefrance har ønsket at udtræde af bestyrelsen, varetager også uddannelsesudvalget.  Foreløbig har tre instruktører været på kursus i denne sæson.
Ole er blevet konst. best.medl. efter en periode som suppleant, varetager nu mærkedagsudvalget.
Søren, der er suppleant, administrerer fortsat Web-udvalget.
Anker orienterede om det nye admin.system, Conventus, med start fra 1. maj 2020, det afløser Klub-modul, der kostede kr. 19.000,- om året.
Conventus er væsentlig billigere og accepteret af  DGI og DAI og tilsyneladende nemt at håndtere. Anker gav en hurtig gennemgang, bl.a. hvordan man kan sende mail ud til hele sit hold.
 
Punkt 4 Preben opfordrede instruktørerne til at komme med ønsker, kommentarer eller hjertesuk.
Marianne vil gerne, om vi kan få rådighed over hele det lille bassin til vandgymnastik? Det kan vi ikke, da der også skal være plads til det betalende publikum, oplyste Preben.
Flere instruktører kunne fortælle om diverse fortsatte rengøringsproblemer:
Susanne: ønsker mere orden i multisalen og har et krav om, at tage skoene af udenfor lokalet.
Hanne S: der har været vanddryp og småsøer i yogalokalet (133) igennem længere tid.
Jørgen: der er harpiks på Rådhushallens gulv.
Elsebeth: Hørsholmhallen flyder med affald om tirsdagen, både i og udenfor skraldespandene og gulvet er beskidt med bl.a. stearin.Ventilationen er ikke i orden, suger for meget.
Lis mener, at kommunen sparer på det faste personale.
Hans mener, at det er brugerne, der mangler ordentlig adfærd.
Preben gør opmærksom på, at Søren Strand har ansvaret for hele idrætsanlægget, undtagen rengøringen, men vil orientere ham om klagerne.
Anker har noteret de forskellige fortsatte problemer, og tager det med på næste møde i Hø. Idrætsråd, hvor også chefen for Felicity Manement (rengøring) er til stede. Anker opfordrede iøvrigt til, at instruktørerne tager foto`s og skriver en tekst til ham ang. diverse problemer.
 
Punkt 5 Under eventuelt oplyste Else, at det er hende, der opretter evt. nye medlemmer og giver herefter  instruktørerne besked, indtil det nye system fungerer.
Næste instruktørmøde bliver den 21. august.
Mødet afsluttes, alle tager en vingave med hjem.
 
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl. 13.30 og sluttede kl. 15.30
Bodil.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk