Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI på kontoret
tirsdag den 04. februar 2020.
 
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller og Bodil Gessø Hansen
Ingen
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Referatet fra den 07.01.2020  blev godkendt.
       
Punkt 2a
         
 
 
 
         2b
 
 
 
 
 
 
 
          2c
 
          2d 
 
Anker oplyser, at der endnu ikke er noget nyt fra idrætsrådet. Anker er stadig i spil som medlem.   Hørsholm kommunes udkast til en ny idrætspolitik forventes inden længe.
HSI`s kandidat til leder-/ instruktørprisen er blevet meddelt kommunen, der endnu ikke har reflekteret på det.
 
Ang. svømmebåndene, er der nu nok til alle, instruktørerne administrerer dem.
I Rådhushallen er bruserne blevet afkalket, men vandtrykket er ikke optimalt. Preben går videre med det. Winnie har fået ”aquaorme” og et skab til rådighed i svømmehallen.
Marianne Wendelin er nu blevet fast instruktør til vandgymnastik, tirsdag kl 11-11.30  og fungerer som vikar for de andre svømmeinstruktører.
Ang. Instruktørmødet den 21.02. gjorde Preben opmærksom på, at pga. et arrangement senere på dagen skal vi slutte kl 16. De praktiske opgaver blev fordelt imellem os.
 
På nær et par smårettelser på hjemmesiden er der intet nyt.
 
Intet nyt fra uddannelsesudvalget.
 
Punkt 3 Else oplyser, at der pt. er 602 medlemmer. Vi fik en gennemgang af det fine årsregnskab.
Punkt 4a
 
 
          4b
         
 
          4c
 
 
 
          4x
Ang. Jeff Juul`s anmodning om et snookerbord  til billardlokalet blev nedstemt af en enig bestyrelse.
 
Preben er blevet orienteret om, at gulvet i multisalen skal omlakeres i uge 7.
Multisalen fungerer nu, trods stadig lidt rod og manglende udluftning.
 
Det går fremad med det nye projekt, Conventus.  Else, Anker og Søren skal have et møde med en konsulent om vores mere specifikke behov. Tidl. kasserer i Høbk.(der har Conventuserfaring) har indvilget i at være behjælpelig.
 
HSI`s 25 års jubilæum i 2021 blev bragt på bane.  Alle bestyrelsesmedlemmer er med i festudvalget.
 
Punkt 5
 
Niels fra HSR fortalte, at de skal have et seminar i august måned, omhandlende ældres aktiviteter og behov i Hørsholm kommune.
 
Punkt 6
 
Telefonen har været livlig med nye indmeldelser.
Punkt 7
 
Næste møde er mandag den 2.marts 2020 kl 13.00 på kontoret.
Punkt 8
 
Intet under eventuelt.
Tidspkt.
Referent
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.00
Bodil.
 
 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk