Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI på kontoret
tirsdag den 07. januar 2020
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt,  Preben Smedegaard,  Else Larsen,  Søren Pind,  Niels Møller og
Bodil Gessø Hansen.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Anker bød velkommen til det 1. bestyrelsesmøde i det nye år. 
Referatet fra den 03.12.19  blev godkendt.         
Punkt 2a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2c    
 
 
 
 
   
          2d
 2e og 2f
Anker spurgte om vi mener, at det er nødvendigt at få nye låse på de 2 opbrudte skabe på kontoret. Da vi ikke har de store værdier i skabene, lader vi det indtil videre stå i bero.
 
Else og Anker har fået en invitation fra Hø.badmintonklub om overværelse af en ligakamp mellem Skovshoved og Team Skælskør/Slagelse, den 24.1.2020   kl.16:00-22:00.
Hø.BK er vært for de 2 hold, der var sidste og forrige års vindere. Holdene skal bruge 2 baner, så resten af hallen er tilskuerpladser. HSI’s badmintonspillere vil få en invitation fra holdlederne om overværelse. I parentes skal nævnes, at der er kolde øl….
 
Anker har for nylig været til møde med Hø.Idrætsråd, hvor kommunalbestyrelsen var repræsenteret.
Anker var på ingen måde tilfreds med forvaltningen og fordelingen af lokalerne. Diskussionen sluttede ikke her…
Der er valg til Idrætsrådet den 31. januar. Anker vil gerne fortsætte med det arbejde.
 
Kommunen har rettet henvendelse om indstilling af en kandidat til årets frivillig, HSI vil indstille en kandidat.
 
Preben havde nyt om multisalen: FOF er rykket ind tirsdag og torsdag formiddage, så vores forhåbning om at vende tilbage til ”vores” vante tidspunkter er igen skudt til hjørne.
Søren Strand og Susanne Jakobsen har fået vingaver som tak for hjælpen i Idrætsparken og svømmehallen.
Ang. svømmebåndene er der stadig nogle i restance.
Preben henstiller til, at svømmeinstruktørerne supplerer hinanden. Marianne Wendelin er  stadig villig til at vikariere.
Søren har fået en henvendelse om, at bruseforholdene i Rådhushallen ikke er optimale, Preben vil gå videre med det til rengøringsfirmaet.
 
Søren forespørger om, hvordan man melder sig ind i HSI her i overgangsfasen fra klubmodul  til Conventus, Anker oplyser at det gør man ved kontakt(at)hsid.dk eller pr. tlf. til Else. Der er store forberedelser til det nye system for Anker, Else og Søren. Vi andre får information hen ad vejen og til instruktørmødet den 21. februar.
 
Intet nyt fra uddannelsesudvalget.
Ingen bemærkninger.
 
Punkt 3 Else oplyser, at der p.t. er 593 medlemmer. Økonomien er fin.
Else har lavet holdlister til instruktørerne, så der er ”styr” på deltagerne.
Julegløgg  hos gymnastikholdet v. Lis og Hans var rigtig hyggeligt med mange deltagere.
Winnie ønsker sig nogle skumgummislanger og en vogn til at opbevare dem i til sit svømmehold, Preben vil undersøge, hvordan det kan lade sig gøre.
Punkt 4a
 
 
          4b
 
 
         
          4c
Endnu ingen tiltag for nye aktiviteter, men husk at det i så fald kræver en holdleder/ instruktør og et lokale til rådighed.
Multisalen er nu helt renoveret, se i øvrigt under 2b.
Preben gør opmærksom på at det er vigtigt at svømmerne overholder HSI´s aftalte tider og ikke kommer før eller bliver der længere af hensyn til vores aftale med hallen og kommunen.
Conventus blev drøftet under punkt 2c.
Punkt 5 Niels har en information fra borgmesteren, at Rådhushallen er i fare for nedrivning sammen med det nuværende rådhus, det står foreløbig hen i det uvisse
Punkt 6 Telefonen hos Else fungerer fint.
Punkt 7 Næste møder: tirsdag den 4. februar 2020 kl 13.00 på kontoret.
                      mandag den 2. marts  2020  kl 13.00 på kontoret.
Punkt 8 Else vil fremlægge årsregnskabet for bestyrelsen ved næste møde inden revisionen.
Der blev talt om evt. kandidater til et nyt bestyrelsesmedlem og om genvalg af de nuværende.
 
Referent
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 14.30
Bodil.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk