Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI
tirsdag den 03. december 2019
 
Til stede
 
Afbud :
Anker Blauenfeldt,  Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind,
Niels Møller og Bodil Gessø Hansen.
Ingen.
Punkt  1 Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet og den efterfølgende julefrokost hos Else. Anker oplyste at bestyrelsen nu består af 7 medlemmer i resten af sæsonen, da Kirsten Villefrance har ønsket at stoppe med bestyrelsesarbejdet i HSI.
Referatet fra den 5. november 2019  blev godkendt.
Punkt  2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  Anker har, på vegne af bestyrelsen, modtaget en invitation fra Hans (onsdag gym.hold)
om deltagelse i julegløgg den 18. dec.efter gym. Anker, Else, Preben, Ole og Niels deltager.
 
b.  Preben oplyser at Hørsholmhallen, den 19.dec. er optaget til anden side.
     Volleyball.-og Softtennisholdene er orienteret.
På svømmeholdene er der problemer med et nyt medlemssystem, et lilla bånd med en adgangs-og udgangschip. Der er pt ikke nok bånd til alle, så Else og Preben har på flere tirs-og onsdage holdt ”vagt” og guidet svømmerne ind. Dette vil man gerne overlade til instruktørerne, der samtidig kan spotte om der er svømmere, der ikke mere er interesseret i svømning. De resterende bånd skulle være på vej, båndet har en værdi på 100 kr. som medlemmerne hæfter for.
Preben har tjekket multisalen tirsdag formiddage og fundet at det ikke er i brug.
Susanne D. er meget interesseret i at vende tilbage med sit afspændingshold til det oprindelige tidspunkt. Preben er i kontakt med Gitte Søby om dette.
 
Det lille billardhold med Jeff  har et ønske om et snookerbord, han selv vil bekoste, til at stå i billardlokalet. Det står foreløbig hen i det uvisse, om det kan lade sig gøre.
 
c.  Søren har været behjælpelig med det nye conventussystem, ellers ikke nyt fra Web-    
     udvalget.
d.  Bodil :  ikke nyt fra uddannelses-udvalget.
e.  Bodil ønsker ikke at være med i mærkedagsudvalget mere.
Punkt 3      Else oplyser at der pt er 591 medlemmer. Økonomien er fin.
Punkt 4 a.  Overgangen fra klubmodul til conventus går rigtig godt, oplyste Else.
     Det økonomiske område træder i kraft den 01.01.20. kontrakten med klubmodul ophører  
     den 30.04.20. Der vil blive kurser for bestyrelsen, instruktører og holdledere i det nye
     system.
b.  Preben oplyser at multilokalet er ryddet op, der mangler kun nogle hylder og mærkater.
 
c.  Ole er nu konstitueret bestyrelsesmedlem og har fået opgaven for mærkedage og at  
     undersøge, hvad der gemmer sig i HSI´s gamle arkiver.       
Punkt  5      Niels : intet at bemærke.
Punkt  6      Else :  intet at bemærke.
Punkt  7      Næste bestyrelsesmøde,  tirsdag den 7. januar 2020  kl. 13:00  på kontoret.   
Punkt  8      Eventuelt : ingen bemærkninger
Referent      Mødet begyndte kl. 12.00  og sluttede  ca. kl. 13:00.  Herefter julefrokost hos Else.
     Bodil... konstitueret sekretær.
    
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk