Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 5. november 2019.
Tilstede
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Søren Pind, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
 
Afbud Bodil og Ole.
Punkt 1
 
 
Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet.
Næste bestyrelsesmøde, ”julemødet” afholdes hos Else tirsdag den 3. december.
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. oktober 2019 blev godkendt med følgende tilføjelser under punkt 3: Else har i midten af september udbetalt godtgørelse til instruktører og hjælpeinstruktører.
 
Punkt 2 a. Anker fortæller, at Peter Brandi fra Hørsholm Posten har været i Hørsholmhallen onsdag den 30. oktober for at lave et indlæg til denne om HSI.
Anker er i denne forbindelse blevet interviewet og afbilledet sammen med Lis Øbell og Hans Olsen. Indlægget ligger digitalt på HSI’s hjemmeside.
 
b. Preben fortæller, at der er et problem med rør der lægger i rum 133 i Rådhushallen. Den 22. oktober er dette anmeldt til idrætsinspektør Søren Strand.
Hanne Skovlund klager over, at der ligger mange måtter i rum 133 disse tilhører FOF, der mangler opbevaringsplads til dem. Søren Strand er på opgaven.
 
HSI har afstået Hørsholmhallen den 4. og 5. november grundet skolens brug af den til ”Floorball dag”.
Hans Olsen har oplyst, at gymnastikholdet afholder en ”juledag” onsdag den 18. december, og at bestyrelsen er inviteret til at deltage i denne.
 
Anker har den 8. oktober været til et møde i Hørsholm Idræts Råd, hvor chefen for Facility Management: Mette Hesselberg deltog.
 
c. Søren passer webudvalget med de opgaver, der relaterer til dette.
Han lægger et link fra Hørsholm Posten den 30. oktober ind under nyheder på HSI’s hjemmeside.
 
d. Bodil har tilmeldt Hanne Skovlund til et yogakursus i DGI den
11. januar 2020, og Else har modtaget fakturaen til betaling.
 
e. Kirsten oplæste på vegne af hende og Bodil, som var fraværende, et indlæg vedrørende dette udvalg omhandlende kompetence/beføjelser m.m. for dette udvalg.
Aftalen er fortsat, at gaver til jubilæer og runde fødselsdage primært tages fra lageret af rødvin på HSI’s kontor.
Hvis udvalget har andre ideer til indkøb af gaver skal Else orienteres inden.
Punkt 3 Else fortæller, at det går fremad med medlemsantallet i HSI, som nu har 583 medlemmer og at økonomien er tilfredsstillende.
HSI har opsagt kontrakten med Klub Modul i oktober med slutdato den 30. april 2020.
Fredag den 1. november har Else fået faktura fra Klub Modul på 12 måneders brug og HSI har modtaget en mail derfra med en kreditnota.
 
Else og Anker har haft et møde med Hørsholm Badmintonklub angående økonomidelen i Conventus og HSI afslutter Klub Modul den 31.12.2019, reelt ultimo april 2020.
Else har kontaktet de 4 medlemmer, der har gået både til afspænding og yoga og oplyst dem, at de kun må gå på et af holdene.
Punkt 4 a. Anker og Else ser frem til at overgå til det nye system Conventus og Søren indsættes i opgaven.
 
b. Preben følger med i færdiggørelse af Multisalen bag skøjtehallen og at den er 95 % klar på nuværende tidspunkt.
Susanne har fra FOF hørt, at de kan tage den i brug den 6. november.
Preben har inter hørt fra Gitte Søbye og Søren Strand om, at den er frigivet. Der er problemer med nøgler til skabe og gardiner i lokalet.
Der afventes svar fra Gitte Søbye.  
x.  Der opsættes HSI mærkater på HSI’s skabe i lokalet.
Punkt 5
 
Niels takkede for vingaven og deltagelsen fra HSI’s bestyrelse til hans 80-år fødselsdag.
Hørsholm Senior Råd har stået for hjemmesiden med hensyn til HSI’s indlæg.  
Punkt 6 Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7 Næste møde: tirsdag den 3. december 2019 kl. 12:00 hos Else, Blovstrødvej 13B.
Punkt 8 Der var intet under dette punkt.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Else og sluttede ca. kl. 14.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk