Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 1. oktober 2019.
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
 
Ingen.
Punkt 1
 
 
Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. september 2019 blev godkendt med følgende tilføjelser fra punkt 4x:
Anker har fra Susanne Jacobsen, Idætsparken, fået liste over de personer, som har brugt ”brikken” til HSI-kontoret fra den 1.juli til den 15. august 2019, hvor skabene i kontorlokalet har været brudt op:
En bortkommen brik er ved flere lejligheder brugt til at komme ind på kontoret. Denne brik er nu lukket.
Preben har modtaget listen fra Anker og sørget for at brikken er lukket.
Punkt 3: Else har ringet til formanden for Hørsholm Floorball i forbindelse med betaling af 1000 kr. til HSI’s for de skabe i Hørsholmhallen, som floorball nu bruger.
Søren Strand har efterfølgende accepteret at Idrætsparken betaler disse til HSI. 
 
Punkt 2 a. Anker fortæller, at september måned har været en rolig måned og oplyser desuden, at han den 8. oktober vil deltage i Hørsholm Idræt Råds møde.
b. Preben oplyste, at han har haft en noget turbulens måned i forbindelse med Glassalen, hvor FOF- medlemmer er kommet på tidspunkter hvor Susanne skulle bruge lokalet, ligeledes har Dorthe og Hanne haft lignende problemer med rum 133 i Rådhushallen med FOF-medlemmer.
Preben har talt med Gitte Søbye fra Hørsholm kommunes administration og fået løst problemet.
Preben har lavet en aftale med Søren Strand om, at han vil overtage tilmeldingen og registreringen af lokaler og tider, hvis det bliver nødvendigt.
Det manglende lys over bord 3 i billardlokalet er nu repareret.
Else har nu fra Preben fået en liste over de instruktører, som han har godkendt til brug for udbetaling af vederlag m.m.
I Uge 42, som er skolernes efterårsferie, kan HSI ikke bruge Rådhus- og Hørsholmhallerne.   
c. Søren kunne fortælle, at der ikke er noget specielt at berette og at han fortløbende opdaterer de ændringer, der kommer, hvorfor Ballroom fitness også nu slettes af HSI’s hjemmeside.
d. Bodil fortalte, at Susanne og Elsebeth den 20. oktober er tilmeldt et DGI-kursus i ”Styrkelse af balancen”.
e. Bodil og Kirsten oplyste, at der inden næste bestyrelsesmøde er 2 runde fødselsdage i HSI’s bestyrelse:
Anker bliver 70 år den 14. oktober Niels Møller bliver 80 år den 2. november.
Bestyrelsen besøger Anker i hans hjem på dagen og Niels byder på smørrebrød til næste bestyrelsesmøde tirsdag den 5. november på HSI’s kontor.
Punkt 3 Else fortæller, at det går fremad med medlemsantallet i HSI, som nu har 581 medlemmer. Økonomien er tilfredsstillende.
I forbindelse med HSI’s overgang til Nordea og hermed udstedelse af Visa/Dankort til foreningen, har Nordea fået de oplysninger fra bestyrelsen, som de har bedt om.
Dog mangler de verificering af Bodil og Kirstens data. m.m., så de to kontakter Nordea onsdag den 2. oktober kl. 11.30 med diverse materialer. 
Punkt 4 a. Anker: Medlemsadministrationssystemet Klub-Modul koster HSI 19.000 kr. årligt.
Et alternativt system: Conventus, som er sammenholdt med DGI, har en pris på under 10.000 kr. årligt, så Anker har kontaktet Conventus og oplyst, at HSI fremover vil overgå til dette system.
 
b. Preben har talt med Gitte Søbye og fået en status vedrørende det store mødelokale bag skøjtehallen, som fremover hedder Multisalen, og som er en stor sal kun med barrer som inventar.
Salen vil kunne tages i brug den 1. november 2019.
 
x. Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at op til flere medlemmer deltager på hold med begrænsninger.
Else kontakter disse medlemmer for at gøre det klart, at de kun må gå på et af holdene.
Else vil fremover holde øje med, at dette ikke gentager sig.
Else skal altid orienteres, når der er spørgsmål vedrørende opretning, flytning og sletning af medlemmer. Disse ændringer sendes til kassereren, der herefter orienterer/afklarer med instruktørerne.
Punkt 5
 
Niels fortalte, at han nu ikke mere er suppleant i Hørsholm Senior Råd, men fuldgyldigt medlem grundet en sygemelding i Rådet.
Niels har overtaget jobbet med at sende HSR’s indlæg til Ugebladet, hvor han i øvrigt synes, at der er for lidt plads til deres indlæg.
 
Punkt 6 Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7 Næste møde: Tirsdag den 5. november 2019 kl. 13.00 på HSI’ kontor.
Punkt 8 Der er en opgave i forbindelse med åbning/lukning af døren til badmintonhallen,
som bliver løst ved, at HøBK tilretter åbningstiden til det ønskede. Badmintonholdlederne er udstyret med en åbningsbrik.
Bodil har haft kontakt af et par yngre seniorer, som gerne vil være medlemmer af HSI og spille badminton, men de vil kunne bruge den de dage, hvor de selv har mulighed for det.
Der var i bestyrelsen stemning for, at dette selvfølgelig kan lade sig gøre.
 
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk