Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 3. september 2019.
Til stede
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard og Kirsten Villefrance.
Niels Møller.
Punkt 1
 
 
Anker bød velkommen til bestyrelsesmødet.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 13. august 2019 blev godkendt.  
Punkt 2 a. Anker har været til budgetmøde i Hørsholm Kommune og var den eneste repræsentant fra Hørsholm Senior Idræt.
Borgmester Morten Slotved bød velkommen og Thorkild Gruelund spurgte Anker hvor mange HSI medlemmer, som var tilmeldt svømmeholdene, hvortil svaret var 187.
Anker har sendt brev til Thorkild Gruelund vedrørende ovestående, som takkede for dette og oplyste, at der ikke er yderligere at tilføje i sagen.
Viceborgmester Henrik Klitgaard og Anker drøftede ovenstående og en eventuel brugerbetaling af HSI medlemmer.
Kommer der yderligere i sagen er HSI indstillet på at drøfte den med Hørsholm Kommune.
b. Preben oplyste, at badminton holdene for længst er gået i gang med at spille.
Yoga holdene gik i gang den 2. september i rum 133, men er stødt ind i nogle oprydningsproblemer, som nu er løst.
Bordtennisholdene er i gang på 2 baner ligeledes Billardholdene, som dog har problemer med lys over bord 3.
 
c. Søren kunne fortælle, at der ikke er noget specielt at berette og at han fortløbende opdaterer de ændringer der kommer.
Der er opstået nogle problemer med ”go minisite”, som Søren klarer.
 
d. Bodil fortalte, at der ikke er nogen instruktører, som har ønsket sig eller meldt sig til kurser.
e. Bodil og Kirsten runddelte det nye forslag til ”Forretningsgang for gaver og opmærksomheder i Hørsholm Senior Idræt” hvilken blev godkendt og Søren har fået tilsendt en kopi af denne for at lægge den ind på
HSI’s hjemmeside.
Punkt 3 Else fortæller, at der nu kun er 5 medlemmer, som af forskellige årsager, ikke har betalt kontingent.
Else fortalte desuden, at hun har besøgt Kirsten Mikkelsen for at aflevere lister over de svømmehold, som hun er instruktør for og at Kirsten er klar til at være i svømmehallen den 4. sept.
Det blev besluttet at Anker rykker floorball holdets formand for de 1000 kr. de skal betale for at overtage skabe, som tilhører HSI.
Else fortalte også, at det havde kostet HSI 3.151 kr. for smørrebrød og drikkevarer i forbindelse med afholdelsen af HSI’s instruktørmøde.
Der er betalt 1.195 kr. til cykelhold A for leje af trailer til sommerudflugt.
HSI har p.t. 571 medlemmer og økonomien er tålelig i foreningen.
Godtgørelse til instruktører og bestyrelse udbetales i september og i forbindelse med tvivl om, hvilke personer, som skal modtage dette beløb, holder Preben og Else et ”lille” møde.
Der er opstået en sag i forbindelse med HSI’s flytning til Nordea.
Kun Else og Anker har fuldmagt til at tegne HSI, men hvis HSI skal have et Visa/Dankort til foreningen, bliver det krævet, at Nordea skal have hele bestyrelsens cpr. numre, mailadresse, telefonnumre m.m. hver gang der er ændringer i HSI-bestyrelse.
Else lavede derfor under mødet en liste dækkende ovenstående krav, som vil blive tilsendt Nordea.
 
Punkt 4 a. Torben Brøgger vil gerne ændre sin tid torsdage til petanque
Fra kl. 13.30 til kl. 13.15.
Preben har fået tilkendegivelser fra flere instruktører om at Helle Nielsens foredraget om demens var for langt, hvilket flere i bestyrelsen også gav udtryk for. Anker tog dette til efterretning med den kommentar, at HSI gerne skal være en demensvenlig forening.
Preben oplyste, at Alice Glenting gerne vil have besked om aflysninger af svømmehallen, så disse kan blive sendt ud til medlemmerne.
Det næste instruktørmøde er planlagt afholdt til fredag den 21.februar 2020 og HSI’s generalforsamling planlagt til afholdelse fredag den 27. marts 2020.
Anker har bestilt lokalet på Sophielund til afholdelse af disse arrangementer.
Bodil fortalte, at der efter instruktørmødet havde været problemer med opvasken, idet flere bestyrelsesmedlemmer var gået og andre var optaget af andre ting. Kristian, som tidligere har hjulpet med opvasken, havde givet kraftigt udtryk for, at vi ikke altid skal regne med hans hjælp!
Anker har ved gennemgang af ”Hvem gør hvad skemaet” tilføjet punktet, som er med til næste instruktørmøde.
Referatet fra instruktørmødet er sendt til bestyrelsen og vil blive fremlagt til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.
b. Preben fortalte, at det store mødelokale endnu ikke er færdigt, idet der mangler gulv m.m., så Glassalen skal benyttes indtil lokalet ventes færdigt omkring 1. oktober.
I forbindelse med et eventuelt nyt gulv i billardlokalet vil der blive et problem med økonomien hertil.
c. Anker har fra Preben fået og indsat de forskellige rettelser til HSI folderen, som bliver afleveret til Frivilligcenteret for trykning af nye.
x. De to skabe i vores kontor er blevet brudt op, men der er tilsyneladende intet stjålet. Søren Strand sender en liste til Anker for at se, hvem som har været på kontoret de pågældende dage.
 
Punkt 5
 
Der var intet under dette punkt, idet Niels ikke var til stede.
Punkt 6  Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7 Næste møde: Tirsdag den 1. oktober 2019 kl. 13.00 på HSI’ kontor.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk