Referat af instruktørmøde i HSI fredag den 23. august 2019 på Aktivitetscenter Sophielund.
Der var 28 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Søren, Ole, Bodil, Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
Punkt 1 Preben bød de 20 instruktører og 8 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens første instruktørmøde og tilføjede, at der desværre var afbud fra 5 instruktører.
En særlig velkomst til Dorthe Lynge Rasmussen som ny instruktør for et yogahold onsdage fra kl. 10.00-kl.12.00 i Rådhushallens rum 133 og
Alice Glenting instruktør for svømmeholdene tirsdage fra kl. 1100- kl. 12.15.
Etty Holgersen er stoppet som instruktør i Ballroom fitness grundet andre aktiviteter og HSI har dermed mistet 15 medlemmer.
 
Preben fortalte desuden, at der under punkt 3 i dagsordenen vil være et foredrag til en ”Demens venlig forening” ved demenskoordinator Helle Nielsen fra Hørsholm Kommune.
 
Preben opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med smørrebrød og drikkevarer med en tilføjelse rettet mod instruktørerne, at uden dem til at holde hjulene i gang var der intet HSI.
 
Punkt 2 Preben bad herefter bestyrelsen og instruktørerne præsentere sig kort:
 
Anker Blauenfeldt: Formand, Preben Smedegaard: Næstformand, Else Larsen: Kasserer,
Bodil G. Hansen, Kirsten Villefrance: Bestyrelsesmedlemmer, Søren Pind og Ole Bjerregaard: Suppleanter til bestyrelsen, Niels Møller fra Hørsholm Senior Råd. 
 
Dorthe Lynge Rasmussen: Ny instruktør i Yoga onsdage.
Alice Glenting: Svømning tirsdage.
Susanne Dethlefsen: Afspænding torsdage.
Hanne Skovlund: Yoga mandage og torsdage.
Lis Øbell: Gymnastik onsdage.
Hans Olsen: Gymnastik onsdage.
Winnie Møller: vandgymnastik og gymnastik onsdage.
Per Groth: 1. hjælps kurser.
Torben Brøgger: Petanque torsdage.
Jørgen Frost: Billard mandage.
Sonja: Vandring tirsdage, vikar for Bente Svensson
Hanne Birkelund: Badminton onsdage.
Svend Humble: Softtennis torsdage.
Kristian Lauridsen: Volleyball torsdage.
Viggo Jørgensen: Cykelhold A mandage.
Søren Gregersen: Softtennis mandage.
Jørgen ”smed”: Bordtennis mandage og torsdage.
Nina Sverdlin: Vandring mandage.
Jydy Holm: Cykelhold tirsdage.
Hanne Skovlund: Yoga mandage/torsdage.
Punkt 3 Preben præsenterede herefter demenskoordinator fra Hørsholm kommune Helle Nielsen, som i samarbejde med andre kommuner følger borgere med demens i alle henseender.
De har også et samarbejde med Frivilligcenteret i Hørsholm Kommune og synes, det er en god ide at udbrede emnet i flere forskellige foreninger, for dermed at fastholde den demente i foreningen.
Herefter blev vi fremmødte grundigt indført i: ”Hvad er demens?”
Preben takkede herefter Helle Nielsen for det omfangsrige foredrag om emnet.
 
Punkt 4
 
Preben informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde, at det kniber med at få nye lokaler til brug for HSI, da kommunen fattes penge.
Det store lokale bag skøjtehallen kan først tages i brug til afspænding og gymnastik ultimo september, hvilket giver store problemer for disse hold.
 
Anker fortalte om bestyrelsens opgaver: Preben har lagt et kæmpe arbejde i at styre og få lokaler til instruktørerne, Else sikrer økonomien og opdaterer nye og afgåede medlemmer,
Søren er webredaktør og sørger for at hjemmesiden m.m. er opdateret.
Bodil står for kurser til instruktørerne og sammen med Kirsten, som er sekretær, sørger de for at opdatere gaveregulativet til brug for runde fødselsdage og jubilæer, Kirsten skriver referater fra de forskellige møder, Ole har flere opgaver med gaver osv. i forbindelse med møder og generalforsamling og sørger for transport af disse.
Niels Møller holder os orienterede om Hørsholm Senior Rådets arbejde.
Anker overrakte vin til Winnie i forbindelse med hendes 80- års fødselsdag og til Susanne Dethlefsen modtog vin og blomster i forbindelse med hendes 10-års jubilæum som instruktør i HSI.
Punkt 5 Preben spurgte herefter instruktørerne, om der er noget bestyrelsen kan gøre bedre eller anderledes. Her kom det igen frem, at det er et stort problem, at HSI må undvære det store lokale bag skøjtehallen til slutningen af september indtil videre.
Aktiviteten ”Gå fodbold” havde for lille tilslutning og holdet er derfor lukket.
Billardholdet onsdage fortsætter fra september.
Jørgen ”smed” takkede for gaven han modtog fra HSI i anledning af hans 80-årsdag
og Hans takkede bestyrelsen for det store arbejde, de gør for HSI.
Else Bad instruktørerne meddele, når der i deres hold var medlemmer, som var afgået ved døden.  
 
Punkt 6
 
Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte instruktører for et rigtig godt møde, hvor mange emner blev drøftet. Uden jer instruktører var der ingen HSI.
 
Næste instruktørmøde bliver fredag den 21. februar 2020 kl. 13.30 på Sophielund.
Referent Kirsten: Mødet begyndte kl. 13.30 på Sophielund og sluttede ca. kl. 15.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk