Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 2. april 2019.
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Søren Pind, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
 
Preben Smedegaard, Bodil Gessø, Ole Bjerregaard.
Punkt 1
 
Anker bød velkommen til ovenstående bestyrelsesmødemøde.
Referatet fra bestyrelsesmødet den 4. marts 2019 blev godkendt!
Punkt 2 a. Anker har talt med Frederik T. Løwenstein, konsulent for ”Bevæg dig for livet” herunder ”Gå Fodbold” fra DGI Nordsjælland, og han var ked af, at vi ikke vil tage imod deres tilbud, men aftalen blev, at vi vender tilbage om projektet om nødvendigt.
Anker har været til repræsentantskabsmøde i Hørsholm Idræts Råd, hvor han blev genvalgt.
Formanden for HUI fodbold var interesseret i at lave en joint venture sammen med HSI omkring ”Gå fodbold”.
Instruktøren på ”Gå fodbold” John Borgstrøm er gået i gang med at forberede tiltaget den 2. maj. Oplægget vil han præsentere for HSI.
 
b. Preben og Anker har været til møde i Hørsholm Kommune om det store mødelokale bag skøjtehallen. På mødet blev der også drøftet Billardlokalet. Men der ligger en accept fra Idrætsparken om at HSI kan anvende billardlokalet til billard.
 
Den korrespondance, som John Borgstrøm havde mellem Idrætsparken og HSI, har Preben sendt til Hørsholm Kommune. Der vil forhåbentligt efterfølgende blive indkaldt til endnu et møde mellem Hørsholm Kommune og HSI vedrørende dette.
Anker vil tage det med til første møde i Hørsholm Idrætsråd.
 
På Ballroom fitness holdet onsdage vil Irene Boesen være substitut for Etty resten af denne sæson.
 
c. Søren vil gerne modtage og lægge flere opslag på HSI’s hjemmeside og oplyser, at referatet fra generalforsamlingen er lagt ind.
 
d. Der er tilmeldt 5 på kurset ”Motion i Naturen” hos DAI den 8. maj 2019.
Punkt 3
 
 
 
Else fortæller, at der p.t. ikke sker så meget på hendes område.
Bestyrelse har fået tilsendt godtgørelse. Instruktørernes udsendes når den nye sæson starter.
Budgettet holder og der er p.t. 618 medlemmer, og økonomien er god.
På et, fra en borger, spørgsmål om man kan være medlem af HSI, hvis man ikke bor i kommunen er svaret, at blot man er fyldt 55 år er dette muligt.
HSI undersøger markedet vedrørende økonomi- og medlemssystem og bankforbindelse.
 
Punkt 4 a. Else vil gerne til næste års generalforsamling have et head sæt, som mikrofon, i stedet for håndholdt mikrofon.
Der var enighed om, at generalforsamlingen forløb fint. Udgiften til generalforsamlingen beløb sig til 750 kr. til drikkevarer og kaffe.
De to Roll-ups, som blev brugt ved generalforsamlingen står nu på kontoret.  
 
b. Anker: Der er ingen ændringer til opgavefordelingen, som han vil sende til den øvrige bestyrelse.
 
c. Anker har lavet foreløbig udkast til HSI-folderen 2019/2020, og vil sende den til bestyrelsen for gennemgang. Han modtager gerne flere billeder inden den sendes til Frivilligcenteret, som vil forestå trykningen af den.
Punkt 5
 
Niels spurgte hvad han skal tage med fra HSI til Hørsholm Senior Råds møde torsdag den 4. april 2019.
Det er ønsket fra HSI, at akut mangel på lokaler altid skal fremføres.
Punkt 6 Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 7. maj 2019 kl. kl. 13.00
på HSI’s kontor.
Punkt 8
 
Anker nævner, at han har været til Thorkil Gruelunds reception og overrakt ham 3 flasker i forbindelse med, at han er slået til Ridder af Dannebrog.
Den 16. april 2019 deltager Anker i Hørsholm Badminton Klubs generalforsamling, hvor han vil påpege, at det flyder med badmintonbolde efter deres træning.
 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk