Referat af instruktørmøde i HSI fredag den 22.februar 2019
Der var 29 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Søren, Bodil, Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
Punkt 1 Preben bød de 22 instruktører og 6 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens andet instruktørmøde og tilføjer: I disse svære tider for Hørsholm kommune.
Mødet blev igen afholdt på Aktivitetscenter Sophielund, hvor det lykkedes omsider at få indstillet mikrofonen!
 
Bente Svensson, som i 10 år har været holdleder på vandreholdet om tirsdagen med d.d. 23 deltagere, og masser af forberedte ture, blev hyldet med vin og blomster.
 
Preben opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med smørrebrød og drikkevarer med en tilføjelse rettet mod instruktørerne, at uden dem til at holde hjulene i gang var der intet HSI.
Nina Sverdlin fortalte herefter at Judy Holm, som var tilstedet, gerne vil være holdleder på cykelholdet om tirsdagen. Herefter præsenterede bestyrelsen Judy og bød hende meget velkommen.
 
Punkt 2
 
 
Preben bad herefter bestyrelsen præsentere sig, efter en kort præsentationsrunde af instruktørerne.
Herunder udtrykte Svend Humble ønsket om at få flere baner til softtennis om torsdagen.
 
Punkt 3 Preben har talt med Gitte Søby fra Hørsholm Kommune om det store mødelokale bag skøjtehallen.
Kommunen vil lave dette mødelokale om, hvis Fritidshuset bliver solgt, da AOF og FOF m.fl. også skal bruge dette lokale.
 
Økonomiudvalget tager, på deres møde den 20. marts, stilling til dette, som endelig skal konfirmeres på et byrådsmøde.
Ved godkendelse i byrådet vil sommerferien 2019 blive brugt til at lave lokalerne om og færdiggøres, så HSI m.fl. fra den 1. september 2019 kan tage det i brug.
Der har som tidligere år været problemer med at finde og kunne bruge isposer til brug ved tilskadekomst i hallerne.
Preben oplyser, at vi har dem på kontoret i et uaflåst skab, hvorpå der står ISPOSER.
Hans Olsen sørger for at de bliver fyldt op og vedligeholdt.
HSI kan ikke benytte Hørsholmhallen tirsdag den 19. marts, tirsdag den 16. og onsdag den 17. april.
 
Anker informerede om det aktuelle bestyrelsesarbejde, herunder at han deltager i arbejdet med den nye ældrepolitik, som består af flere forskellige udvalg bl.a. Ældre og idræt.
På næste kommunalbestyrelses møde vil der blive udfærdiget en skitse af den aktuelle ældrepolitik.
Gå fodbold: Vi har en instruktør: John Borgstrøm, som skal sættes ind i de forskellige regler for denne sport, som foregår på kunststofbaner, hvis der er interesse herfor. Opstarten sker den 2. maj kl. 9.30.
Vi tager det op igen på næste bestyrelsesmøde, men der blev ikke vist stor interesse herfor blandt de nærværende instruktører.
Anker fortalte om bestyrelsens opgaver: Prebens opgave er at ”styre” og hjælpe instruktørerne, Else har udfærdiget regnskab/budget for 2018/19 og der er foretaget revision, Søren er webredaktør og sørger for at hjemmesiden m.m. er opdateret.
Bodil står for kurser til instruktørerne og sammen med Kirsten, som er sekretær, sørger de for at holde øje med runde fødselsdage og jubilæer. Niels Møller holder os orienterede om Hørsholm Senior Rådets arbejde.
 
Anker bad herefter Per Groth fortælle om arbejdet med 1. hjælps-og hjertestarter kurser.
Et opdateringskursus blev afholdt torsdag den 25.10. fra kl. 9.00 til kl. 12.00.
De to Indledende kurser blev ikke afholdt den 8. og 22. oktober, idet instruktøren var sygemeldt.
En kollega, som også er instruktør: Henrik Tiedebøhl, vil gerne afholde disse kurser, men har kun mulighed for at holde det en enkelt dag nemlig:
torsdag den 28. marts fra kl. 9.00 til kl. 16.00 på HSI kontoret.
 
Punkt 4 Preben spurgte herefter instruktørerne, om der er noget bestyrelsen kan gøre bedre eller anderledes:
Karen Allermann talte om det 12- ugers test projekt, ”motion i naturen” hun er i gang med på 11. uge med hjælp fra Elsebeth Henning og som bl.a. går ud på at ”holde hjernen frisk” med mentale øvelser som mindfulness, balanceøvelser og med adskillige andre øvelser i naturen, hvoraf specielt balanceøvelser er vigtige.
Holdet holdt juleafslutning i Trommen og herefter er der ingen opfølgning.  
Hanne Skovlund fortæller at deltagerne på de tre yogahold, hvor enkelte har ønsker om at flytte fra det ene til det andet hold, kan blive problem med venteliste m.m., så Else skal underrettes herom!
 
Punkt 5 Hans ville gerne høre tiden for generalforsamlingen, som holdes torsdag den 21 marts kl.14:00 på Sophielund.
Hans har erfaret, at de tre HSI skabe i Hørsholmhallen er blevet okkuperet af andre og forsynet med hængelåse. Preben følger op på dette,
Billard mandage aftener bliver ikke benyttet, hvorefter vi lukker holdet.
HSI medlemmer deltager gennemsnitlig på 3 forskellige hold.
Arbejdsopgaven om rengøring generelt i Hallerne bliver stadig fulgt op af Preben sammen med Søren Strand.
 
Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte instruktører for et rigtig godt møde, hvor mange emner blev drøftet. Uden jer instruktører var der ingen HSI.
 
Næste instruktørmøde bliver fredag den 23. august 2019 kl. 13.30 på Sophielund.
 
Referent Kirsten: Mødet begyndte kl. 13.30 på Sophielund og sluttede ca. kl. 15.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk