Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmødet på kontoret i Hørsholmhallen
tirsdag den 6. november 2018
 
Til stede
 
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Niels Møller, Bodil G. Hansen.
 
Kirsten Villefrance.
 
 
Punkt 1
 
Referatet fra bestyrelsesmødet den 2. oktober 2018:
Preben vil gerne blive ved med at hedde Smedegaard i stedet for Bjerregaard...
Problemet med harpiks i rådhushallen kan for os ikke løses, ellers blev referatet                               godkendt.
 
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anker bød velkommen
a. og fortalte at vores revisor, Jørgen Bak er afgået ved døden i en alder af 95 år.
Revisorsuppleant, Jens Frederik Jensen er herefter ny revisor.
Anker og Susanne Dethlefsen har haft en snak om det tilbagevendende problem med afspændingslokalet bagved skøjtehallen, der hver tirsdag er svinet til og
ufremkommeligt med møbler og diverse affald fra andres tilstedeværelse på et tidligere tidspunkt.
Anker har været til møde i HIR hvor en afdelingschef i kommunen også er med. Her omtalte Anker problemet. Det har pt afstedkommet at Søren Strand har sat en ung i arbejde til at rydde op, så dags dato var alt i orden, har Susanne meddelt.
Anker er kommet med i 2 grupper i paragraf 17 stk.4 udvalget omhandlende :
1) Styrkelse af frivilliges indsats.
2) Ældre og idræt.
Økonomiudvalget (Else og Anker) har holdt regnskabsmøde om bl.a. vores tilfredshed
med klubmodul kontra hvad der ellers findes af muligheder, både med hensyn til
pris og behov samt gennemgået regnskabet.
Bankforbindelsen med Nordea svarer ikke helt til udvalgets forventninger,
bl.a. med diverse gebyrer og bankens manglende opfølgning på et Dankort til kassereren.
b. Preben fortalte, at Hørsholmhallen i dag, den 6.11. er helt optaget af 200 børn
der spiller Floorball(dB71). Gymnastikholdet med Elsebeth Henning måtte gå forgæves,
Preben påtager sig ansvaret, at han ikke har fået givet holdet besked.
Den 8.11. er hallen også optaget til andet formål. Softtennisholdet spiller i Rådhus-
hallen. Volleyball er aflyst.
Preben har prøvet at møde Jeff, eller andre spillere, ved den annoncerede billardtid,
men forgæves, ingen var mødt frem.
Mens Kirsten Mikkelsen er sygemeldt tager Lissy Lumbye over på svømmeholdet.
En evt. ny svømmeinstruktør kan ikke binde sig til HSI  pga. mange rejseaktiviteter.
c. Søren har foretaget nogle rettelser på hjemmesiden, andre rettelser venter på at blive rettet.
d. Bodil fortalte at Hans Olsen har været på kursus i seniorgymnastik, det var ok,
Hans kan bruge en del af det til hans og Lis` gymnastikhold.
Hanne Skovlund har været på yogakursus for seniorer, var meget begejstret herfor
og ønsker sig herefter nogle redskaber (klodser) til sine hold, det blev bevilget af
bestyrelsen, 36 stk. a`79 kr.
Ang. opbevaring af  yogaklodserne har Anker øje på en tom trækasse i Rådhushallen,
vil tale med Frank Esmann herom.
Finn Rasmussen (cykelhold C) fylder 80 år den 9.11. Bodil vil undersøge et muligt
lykønsknings-besøg på vegne af  HSI.
Deltagerne til 1.hjælpskursus den 8.og den 22. november skal have besked om tid og sted,
Per Groth er sygemeldt, så Anker vil sørge for det.
 

 
 
Punkt 3
 
Else fortalte at økonomien er god.
Når et HSI-medlem forlader et hold eller er afgået ved døden beder Else indtrængende holdets instruktør om, hurtigst muligt at meddele dette til hende.
 
 
Punkt 4
 
a. I relation til det nyligt afholdte 1. hjælps-og hjertestarterkursus for ”øvede,” fortalte Anker, der sidst har været på kursus for 6 år siden, at det var godt at blive orienteret
om nye tiltag. Kursuslederen er en kompetent underviser.Man vil tilstræbe at holde kursus
hvert andet år, Per Groth er formidler heraf.
b. Er behandlet under 2a.
c. Preben har flere regninger i spil for leje af Kokkedal kirkesal i det forløbne år. Den ene
helt op til 400 kr pr gang. Preben har forhandlet prisen ned til 50 kr. pr. time, dvs. 100 kr.
pr. gang, da vi har lokalet i 2 timer med forberedelse og oprydning.
Ballroom Fitness har flere på venteliste og ønsker sig stadig et større lokale.
Anker, medlem af idrætsrådet, arbejder på at få Rådhushallen om onsdagen,
men i øjeblikket er der et mindre antal børn med pædagog fra Hillerød kommune, der
bruger hallen om onsdagen. Anker og Preben giver ikke op, arbejder videre med sagen.
 
 
Punkt 5
 
Niels orienterede om, at valget til det nye HSR er slut, resultatet bliver offenliggjort i morgen, den 7.11. kl. 16.00.
 
 
Punkt 6
 
 
Pt. ingen problemer med mobiltelefonen meddeler Else.
 
 
Punkt 7
 
 
Næste møde i bestyrelsen er: Tirsdag den 04. dec. kl.12.00 hos Else,
med efterfølgende julefrokost.
 
 
Punkt 8
 
 
Intet under eventuelt.
 
 
Referent
 
 
Bodil: mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 15:00.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk