Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 2. oktober 2018.
Til stede
 
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Bjerregaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
 
Ole Bjerregaard.
 
Punkt 1 Anker bød velkommen. 
Bestyrelsesmødereferatet fra tirsdag d. 4. september 2018 blev godkendt, med Prebens kommentar. Dørene til lokalet bag ishockeyhallen stadig er spærret, dog kan instruktører og medlemmer komme ind.
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Anker nævnte, at han får mange mails tilsendt, bl.a. en fra DAI om et grolf hold med tur til Frankrig, gå-fodbold og mange flere.
DGI spørger, om det bliver til noget med gå-fodbold? Se punkt 8.
 
b. Preben tog efter instruktørmødet kontakt til Søren Strand for at nævne, at der stadig er problemer med lokalerne bag ishockeyhallen, dels manglende rengøring dels høj musik fra lokalet, som ishockeyspillerne bruger og som ligger ved siden af vores motionslokale.
Problemet med harpiks på gulvet i Rådhushallen er heller ikke løst.
Projektet med opsætning af skabe i Hørsholmhallen skrider frem, men der er stadig mangler dels ramper, skabe til bolde m.m., hvilket tømrer Henrik Jørgensen tager sig af.
Er der problemer rettes henvendelse til ”Facility Management” (FM) i kommunen via Søren Strand.
Hans Olsen vil lakere skabene, når de er færdige.
Efter mødet var det meste bestyrelsesmedlemmer i Hørsholmhallen for, ved selvsyn, at se de nye skabe og burplaceringer.
 
Etty kom forbi dels for at aflevere højtalere m.m. og dels for at sige, at det går fint med
Ballroom fitness, og at der stadig er venteliste til holdet.
Susanne Dethlefsen har haft afspænding i dag i Storemødelokale bag ishockeyhallen. Forespurgt, kan hendes hold ikke flyttes til andet lokale.
Generelt er der ingen aktivitet for HSI’s hold i efterårsferien.
Hanne Skovlund har aftalt med Jørgen ”Smed”, at han udvider sit redskabsskab til at rumme bolde for hende i Rådhushallen. Bander til bordtennis er ibrugtaget.
Winnie har, i det store lokale bag ishockeyhallen, fået opsat den hylde i skabet, hun ønskede sig.
Preben nævnte den manglende oprydning, som skal finde sted efter brug af lokalerne bag ishockeyhallen – efter devisen ”forlad lokalet som du modtog det”. Preben har talt med Søren Strand herom. Er der ingen bedring går Preben til FM eller Borgmesteren i kommunen med problemet.
 
c. Søren oplyser fra webudvalget, at det kører fint, og at han har fået opdateret en del ting.
 
d. Bodil: Torsdag den 27. september var 25 aktive badmintonspillere på kursus i Badmintonhallen, hvor Torben Høj fra DGI underviste i spillets facetter, bistået af Anker og Preben.
Vi mente i bestyrelsen ikke, at der var stemning for flere af disse kurser.
 
Anker har oplyst kommunen hvad HSI har brug for, hvis der bygges en ny idrætshal.
 
Det er HSI’s uddannelsespolitik, at et kursusudgiften kan beløbsmæssigt være op til 600 kr.
Herudover skal det cleares med - og godkendes af bestyrelsen.
Hanne Skovlund er bevilget et kursus i Yoga, og Hans er bevilget et gymnastikkursus.
Bodil og Kirsten besøger Viggo på hans 80-års fødselsdag den 14. oktober med en opmærksomhed fra HSI.
 
 
Punkt 3
 
Else beretter om stor travlhed på hendes område og Anker fortæller, at han og Else har møde med Nordea vedrørende kontakt til HSI, og om det er Nordea vi skal fortsætte med.
Budget og regnskab er, som det skal være, meget fint!
Else fortæller, at hun har talt med et medlem, som ikke står på HSI-listen, men da på grund af visse omstændigheder, er det usikkert, om medlemmet kan være med. Lykkes det, kontakter Else medlemmet.
Montage af skabe og oprydning beløber sig til 13.000 inkl. moms.
 
 
Punkt 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Preben: Der henvises til punkt 2b.
b. Anker har talt med Per Groth om kurserne i 1. hjælp og hjertestarter, hvor genopfrisknings kursus finder sted den 25.10 kl. 9.00-12.00. Dette kursus er fuldt besat.
På grundkurset den 8.11. og den 22.11. fra kl. 9.00-kl.13.00 er der stadig pladser.
Begge kurser foregår i HSI’s kontor.
 
c. Anker har booket lokale til andet instruktørmøde og HSI’s generalforsamling på Sophielund.
Søren meldte sig, som mikrofon-passer.
Vi skal sørge for at have mere styr på drikkevarerne, når vi låner Sophielund.
Anker spørger Per om 1. hjælps kurserne kan komme i betragtning på Hans Olsens
gymnastikhold.
d. Anker til Preben: Det er et fornemt arbejde du gør i forbindelse med opgaverne på billardholdene og tomme flasker. Preben har i denne forbindelse besøgt billardlokalet.
 
Punkt 5 Til det kommende opstillingsmøde i HSR genopstiller Niels Møller.
Vores telefonnummer i ugebladet er blevet rettet.
Anker spurgte Niels om han ville undersøge, hvorfor HSI ikke er med i de annoncerede arbejdsgrupper, nedsat af Hørsholm kommune, som beskæftiger sig med den nye seniorpolitik.
 
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!

 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 6. november 2018 kl. 13.00 på HSI’s kontor.
 
Punkt 8 Else og Anker er dataansvarlige.
Ingen har reageret på evt. tilbud om gå-fodbold.
 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk