Referat af instruktørmøde i HSI fredag den 7. september 2018
Der var 31 deltagere inkl.: Anker, Preben, Else, Søren, Bodil, Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd.  
Punkt 1 Preben bød de 24 instruktører og 7 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens første instruktørmøde. Mødet blev for første gang afholdt på Aktivitetscenter Sophielund.
Preben opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Det går godt i HSI, som er en kæmpe succes med 601 medlemmer og 40 hold.
 
Punkt 2 Preben bad herefter bestyrelsen præsentere sig, herefter en kort præsentationsrunde af instruktørerne med en speciel velkomst til Hanne Birkelund, som er ny instruktør på badmintonholdet
Mandage fra kl. 9.00-kl.11.00  i Hørsholmhallen.
 
Alice Glenting som er ny instruktør på svømmeholdet tirsdage, deltog ikke på mødet.
 
Karen Allermann talte om det DGI - projekt hun er i gang med og som bl.a. går ud på at ”holde hjernen frisk” med mentale øvelser.
 
Herefter bød HSI de fremmødte på 2 stk. smørrebrød og en ostemad med tilhørende drikkevarer og
derefter kaffe med småkager. Under frokosten var der livlig debat om HSI og rigtig god stemning.
 
Det er jo nyt, at vi holder mødet på Sophielund, og fremover var der stemning for, at holde det her igen om fredagen, men fra kl. 13.30, idet det passer bedre med planlægningen med køkkenet.
 
Punkt 3 Anker informerede om det aktuelle bestyrelsesarbejde, herunder, at vi på bestyrelsesmødet
den 7. august havde inviteret Peter Bennett og Christer fra DGI Nordsjælland til mødet.
De kom bl.a. med forslag om ”gå fodbold” og Pickleball, som kunne forsøges af HSI.
 
Anker komplimenterede også Per Groths fantastiske arbejde med 1. hjælps-og hjertestarter kurser.
Tryk fonden er igen villig med et sponsorat, da det er 2 eller 6 år siden vi har afholdt disse kurser i HSI:
 
Et opdateringskursus vil blive afholdt torsdag den 25.10 fra kl. 9.00 til kl. 12.00.
Udvidet kursus vil bliveafholdt den 8. og 22. oktober fra kl. 9.00 til kl. 13.00.
Er man interesseret, da ring gerne til Per Groth.
 
Else svarede Torben Brøgger på et spørgsmål, som også gælder alle instruktører, at de skal kontakte hende, hvis medlemmer ikke kommer på holdet i en længere periode. 
 
Herefter blev Viggo Jørgensen hædret for sit store arbejde gennem 15 år med cykelhold A.
Viggo er en ildsjæl, meget entusiastisk og altid velforberedt, og han fik megen applaus herfor.
 
Preben: Hold øje med uge 42 i Hørsholmhallen. Den kan ikke bruges denne uge.
Punkt 4 Preben spurgte herefter instruktørerne, om der er noget bestyrelsen kan gøre bedre eller anderledes:
Hans Olsen: Der er ingen 1. hjælps kasse i Hørsholmhallen, hvortil svaret var, at I vil få en snarest.
Herefter var der en del spørgsmål fra bure og skabe til måtter og bolde i Hørsholmhallen.
 
Jeff siger at der er for varmt i Billardlokalet, og at et tæppe skal renses der. Han vil tale med Søren Strand om dette. Han oplyste desuden, at der ikke bliver ryddet op efter det andet billardhold.
Preben svarede, at der var rent og ryddeligt de gange han havde besøgt billardlokalet.
Det er holdlederne selv, der skal sørge for orden i lokalet,
Med hensyn til høj musik i lokalet ved siden af henvises til Søren Strand.
 
Winnie vil gerne ændre vandgymnastikholdet onsdage til: kl. 11.30 til kl. 12.00, da flere synes, at det er for koldt med den længere tid.
Softtennis er ikke rigtig kommet i gang om mandagen, kun torsdagsholdet havde 6 spillere.
 
Etty bad om 10-15 brochurer og Selmersbo vil gerne have nogle liggende.
 Anker har allerede været flere steder for at aflevere disse.
 
Jørgen ”smed” oplyser, at der er harpiks på gulvet i Hørsholmhallen, Søren Strand bliver oplyst herom.
 
Anker oplyser, at der angående den nye persondatalov, er et lille felt på Klubmodul, hvori der skal sættes et flueben under ens navn.
Desuden har Anker fået oplyst, at HSI er foregangsforening, for den politik vi havde lavet.
 
Punkt 5
 
Til et spørgsmål fra Etty om medlemstal, svarede Else at medlemstallet 600 er stabilt.
Punkt 6 Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte instruktører for et rigtig godt møde, hvor mange emner blev drøftet. Uden jer instruktører var der ingen Hørsholm Senior Idræt.
 
Referent Kirsten. Mødet begyndte kl. 13.30 og sluttede ca. kl. 15.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk