Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 4.september 2018.
Tilstede
 
 
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Bjerregaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen og
Kirsten Villefrance.
 
Ole Bjerregaard og Niels Møller.
 
Punkt 1
 
Bestyrelsesmødereferatet fra tirsdag d. 7. august 2018 blev godkendt med den tilføjelse, at Preben ikke var enig i beslutningen om at flytte instruktørdatoen.
Grunden blev åbenbaret på instruktørmødet. Viggo Jørgensen skulle behørigt fejres med 15 år som instruktør.
 
 
Punkt 2
 
a. Anker har talt med DGI om, hvad vi kunne bruge dem til. De var derfor inviteret med til bestyrelsesmødet kl. 14:30. Med baggrund i DGI’s indlæg blev Karen Allermann kontaktet for vejning af interessen for at deltage i det fælles DGI/DIF projekt: ”Hold hjernen i gang”. Interessen var absolut tilstede og ”Motion i naturen” er nu med i projektet.
 
b. Preben har på et besøg ved lokalerne bag ishockeyhallen og kunne konstatere, at begge døre fortsat var spærret. Han kontakter Søren Strand for få opgaven løst inden sæsonstart.
Preben har d.d. været i Svømmehallen og talt med Livredder Frank vedrørende 9A og 9B holdene. Alice Glenting afløser Lissy.
 
Billetkontoret i Svømmehallen må ikke udlevere svømmekort (medlemskort) til svømmerne,
hvorfor man kan få det udleveret hos svømmeinstruktørerne.
 
Preben har overrakt Søren Strand en opmærksomhed fra HSI i forbindelse med hans Sølvbryllup.
 
c. Søren oplyser fra webudvalget, at der ikke sker det helt store, men at Anker og Søren taler sammen om visse ændringer på hjemmesiden og der var, ud over dette, en del spørgsmål til Klubmodul systemet.
 
d. Bodil oplyser fra uddannelsesudvalget, at Elsebeth Henning og Susanne Dethlefsen,
som den 15. august var på et kursus i pilates, var tilfredse kurset.
Bodil har talt med Torben Høi fra DGI vedrørende badmintoninstruktion for alle badmintonspillere i HSI, dette er aftalt til den 27. september fra kl. 10.00-11.00.
Hans Olsen vil gerne på et gymnastikkursus, hvilket Bodil taler med DGI om.
 
 
Punkt 3
 
Else beretter om en stor travlhed i forbindelse med den pr. 1. juli betaling af kontingent til HSI, og, at der stadig er 8 medlemmer, som ikke har betalt. Else har sendt rykkere til disse.
Instruktørerne Alice og Kirsten har fået lister over deres medlemmer på holdene.
Cykelhold A har Per Ola som hjælpetræner.
Der er en presserende opgave omkring Klubmodul, hvor det ikke er muligt at genaktivere et medlem igen.
Man kan ikke, uden at kontakte Else, rykke fra en tid til en anden på svømmeholdene.
HSI har p.t. 601 medlemmer.
Budget og regnskab er, som det skal være.
 
 
Punkt 4
 
a. Anker: ”gå fodbold” er det noget for HSI? På instruktørmødet vil dette emne og spørgsmål blive taget op.
 
b. Her på dette punkt blev der talt om det praktiske i, at få de forskellige skabe og bure opsat
i Hørsholmhallen. Det kan være svært for visse instruktører at nå de nuværende.
Der er indhentet tilbud og Snedker Henrik Jørgensen, vil gå i gang med projektet.
Der er desuden et ønske fra gymnastikholdet bag ishockeyhallen, at få en hylde i et skab der.
Preben ser på dette.
 
c. Per Groth har fået Trygfondens bekræftelse på, at de vil betale for 1. hjælp- og hjertestarter kurser til instruktørerne, som vil finde sted den 25.10, den 8.11. og den 22.11.
 
x. Preben omtalte de forskellige meningsudvekslinger, der har været omkring billard.
 
 
Punkt 5
 
Preben har talt med Niels som oplyste, at HSR den 6. september mellem kl. 15-18 har besøg af Jesper Theilgaard på Selmersbo, hvor han vil fortælle noget om klimaforandringer og vores varme, varme sommer.
 
 
Punkt 6  

Vagten ved HSI’s mobiltelefon klarer Else!

 
 
Punkt 7
 

Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 13.00 på HSI’s kontor.
 
Punkt 8

Andet instruktørmøde vil blive afholdt fredag den 22.2.2019 på Sophielund.
HSI’s generalforsamling i 2019 vil blive afholdt torsdag den 21.3.2019 på Sophielund.

 
 
Referent
Kirsten
 
 
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk