Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 7. august 2018
Til stede
 
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Ole Bjerregaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen og
Kirsten Villefrance.
 
Preben Smedegaard og Niels Møller.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 3. maj 2018 blev godkendt.
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Anker fortalte, at han havde modtaget en mail fra John Borgstrøm, som takkede for vingaven han havde modtaget fra HSI i forbindelse med sin 80-års fødselsdag.
Anker har sendt et udkast, som han har lavet til HSI’s folder til Preben, Søren og Else, som godkendte det, hvorefter Frivilligcenteret har kopieret 400 styk til udlevering udvalgte steder.
Anker har modtaget en mail fra Louiselund med et ønske om, at få flere foldere tilsendt. Biblioteket har også udtrykt ønske om at have foldere til uddeling der. Klaret.
På et spørgsmål til denne folder med billeder af liggende gymnaster på forsiden, oplyste Anker, at fotografering er tilladt til brug for fouldere og plakater og lignende ifølge vores privatlivspolitik.
Anker er, efter ønske, valgt ind i Hørsholm Kommunes Ældreudvalg.
 
b. Anker har talt med Preben, I forbindelse med lokale til Ballroom fitness, og har måttet konstatere, at det af flere årsager, ikke er muligt at bruge lokalet i Ådalsparken,
Og at det desuden bruges til andet formål.
Preben har kontaktet kordegnen i Kokkedal Kirke, som har oplyst at HSI, som bruger lokalet til Ballroom Fitness onsdage fra kl. 10.00-kl 12.00, også kan benytte det fra kl. 12.00-kl.14.00
eller fra Kl. 8.00-kl.10.00 samme dag til brug for flere hold, hvis der er mulighed og behov.
Finn Rasmussen, som har cykelhold C torsdage, vil gerne kunne bruge en el-cykel til holdet.
Anker vil besøge Sophielund for at høre, om det er muligt at vi kan bruge et lokale her til afholdelse primært af instruktørmøder og generalforsamlingen, da vi tilmed kan bestille smørrebrød her, vil det også være praktisk.
Anker vil desuden tale med Thorkild Gruelund herom.
                       
c. Søren oplyser fra webudvalget, at der på HSI’s hjemmeside er sket en rettelse vedrørende (indendørs/udendørs idrætter). Ellers fungerer alt, som det skal fint!
 
d. Bodil oplyser fra uddannelsesudvalget, at Elsebeth Henning og Susanne Dethlefsen
den 15. august er tilmeldt med betaling for et kursus i pilates med redskaber.
Ellers var der intet at berette fra Bodils område.
Anker vil gerne ha’ en kvittering på at der er betalt.
Det blev aftalt, at vi igen vil søge om at få instruktører fra DGI til samtlige badmintonhold
Punkt 3 Else beretter om en stor travlhed i forbindelse med den pr. 1. juli betaling af kontingent til HSI.
108 medlemmer har ikke Dankort og får derfor en faktura tilsendt.
25 personer har endnu ikke betalt og Instruktørerne får en liste over disse.
HSI har p.t. 591 medlemmer og 6 æresmedlemmer.
Punkt 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Anker: I forbindelse med HSI’s generalforsamling 2019 blev det igen besluttet, at Ole er genvalgt, men skal dog lige clearer menuen med den øvrige bestyrelse.
 
b. Se punkt 2b!
 
c. Anker henviser her til punkt 4c på bestyrelsesmødet i HSI den 3. maj 2018.
 
d. Instruktørmødet er flyttet fra den 27. august til fredag den 7. september: tid og sted følger.
 
e. Det blev besluttet, at de ønskede og nødvendige skabe i Hørsholmhallen betales og opsættes af HSI. Søren Strand er orienteret.
f. Vedrørende den ønskede el-cykel til hold C er det løst ved, at de får en el-cykel fra hold A.
Punkt 5 Niels Møller holder stadig sommerferie, så ikke noget under dette punkt.
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!
Punkt 7
 
Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 4. september 2018 kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Kl. 14.30 ankom Udviklingskonsulent Peter Bennett og Christer begge fra DGI Nordsjælland, for at fortælle, hvad vi i HSI kan bruge DGI til.
Vi startede med en kort præsentation af bestyrelsen, hvorefter Peter og Christer med stor viden indenfor DGI’s seniorområde fortalte og havde forslag til, hvad de kan tilbyde os af hjælp også til nye idrætsgrene beregnet på seniorområdet i Kommunen.
Peter vil sende forskelligt materiale til Anker, så vi kan gå dybere ind i hvor HSI’s interesse ligger.
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede ca. kl. 16.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk