Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag den 3.maj 2018
Til stede
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Else Larsen.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 3. april 2018 blev godkendt.
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Anker fortalte, at han ved Hørsholm Idræts Råds (HIR) generalforsamling er blevet indstillet og valgt som repræsentant for alle ketcher klubberne.
Michael Esmann er formand for HIR.
 
Ved Frivilligcenterets generalforsamling blev det oplyst, at de § 18 penge, de havde ansøgt om var blevet bevilget. 
HSI har endnu ikke fået besked om, at penge til indkøb af 2 el cykler og til opsættelse af et mur og nagelfast træskab vi Hørsholm Hallen, er bevilget!
 
b. Preben: Søren Strand har oplyst, at HSI har fået de samme tider og steder (haller og lokaler) bortset fra Glasburet, som sidste sæson.
 
Søren Pind har overtaget den brik, som Kirsten den 25.4. modtog fra Lise Lotte Bjerg, da hun holder op som hjælpeinstruktør.
 
Lissy, som har svømmeholdet tirsdage, er syg og kan derfor ikke være fast instruktør på holdet, men vil gerne være afløser, når hun kan og der er brug for dette.
Vi har en opgave med at finde en afløser til dette hold og Preben er i gang med at undersøge mulighederne.
 
Floorball har søgt om at bruge Hørsholmhallen den 5., 6., og 7. november i uge 45, og dertil har Elsebeth Henning allerede oplyst, at hun ikke har brug for en erstatningsdag for ”hendes” tirsdag denne uge.
 
Winnie har oplyst, at hendes vandgymnastikhold onsdage kun har brug for 35 minutters træning, da medlemmerne med den nuværende tid får det for koldt.
På holdet kan der være 20 personer i bassinet, så det kan sagtens udvides, og til brug herfor vil hun gerne have nogle håndvægte.
 
Per Groth har bestilt medlemskort gældende for denne og også næste sæson.
                       
c. Søren oplyser fra webudvalget, at der ikke er noget specielt at nævne, ud over opgaven oplægning af GDPR.
 
d. Bodil: Karen Allermann var tilmeldt et kursus om ”Motion i naturen” men deltog ikke.
Ellers var der intet at berette fra Bodils område.
 
Punkt 3 Anker og Else vil fremover holde øje med hvad Nordea opkræver i ekstra gebyrer.
 
Punkt 4
 
 
a. Anker og Preben: Ved en afrunding af ”Hvem gør hvad” i forbindelse med HSI’s generalforsamling 2019 blev det besluttet, at Ole er genvalgt, men skal dog lige clearer menuen med den øvrige i bestyrelsen.
 
b. Ådalsparken har oplyst, at HSI kan søge om at få deres hal til brug for Ballroom Fitness,
Onsdage fra kl.10.30 til kl.12.00, prisen der forlanges er 500 kr. pr. time for lejen.
Anker tager det op med Etty og vender tilbage med resultatet, indtil videre vil vi fortsætte med at bruge Kokkedal kirkes lokale.
 
c. Karen Allermann har foreslået, at HSI’s medlemmer skal tilbydes et enkelt arrangement: ”Motion i naturen” med en professionel instruktør i august, til en pris pr. deltager på 2500 kr., men bestyrelsen mente, at det vil være for omfangsrigt og desværre med mulighed for at det kunne blive uden den store interesse.
 
d. Anker orienterede om den General Data Protektion Regulation, der omhandler databehandleraftale, behandling af personoplysninger og privatlivspolitik m.m. for idrætsforeninger. Bestyrelsen har fået disse 3 bilag tilsendt vedhæftet denne dagsorden og politikken blev godkendt af bestyrelsen. Søren vil lægge de tre bilag på HSI’s hjemmeside.
 
x. Anker er blevet kontaktet af Anja Sahan fra Kommunen med invitation til HSI’s frivillige om at deltage på ”Årets frivilligdag” den 12. juni fra kl. 16.00 til kl. 18.00  i Trommen.
 I denne forbindelse vil ”Årets frivillig” blive afsløret. Anker tilmelder 20 personer fra HSI.
Kirsten sender invitationen til alle HSI’s instruktører 14 dage før Årets Frivilligdag.
 
Preben: HSI’s instruktørmøde afholdes mandag den 27. august kl. 11.30 i badmintonhallens cafferia og Anker bestiller lokalet (er sket og accepteret af HøBK’s formand)
Ole bestiller smørrebrød fra Meny i Rungsted, se i øvrigt orientering under punkt 4a!
Kirsten sender invitation til instruktørerne og Per Groth ca. 14 dage før instruktørmødet.
 
Jens Frederik ankom til mødet fra sit kontor og orienterede om et møde han havde deltaget i arrangeret af Nybolig i Kokkedal Golfklub. Her havde borgmester Morten Slotved under indledningen omtalt ældres muligheder i Hørsholm Kommune, og roste bl.a. Hørsholm Senior Idræt, som værende en del heraf.
 
Punkt 5 Niels: orienterede om Hørsholm Senior Råds årlige seniorsommerudflugt, som finder sted
Den 22., 23., og 24. maj og som de er med til at arrangere sammen med Hørsholm Kommune.  Han oplyste desuden at Hjerteforeningen mangler kurser i 1. hjælp og hjertestarter.
 
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!
Punkt 7
 
Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 7. august 2018 kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Kirsten deltog ved onsdagsgymnastikholdets sæsonafslutning i Hørsholmhallen den 25. april og orienterede om, at hun i denne forbindelse havde talt med bestyrer af HUI,s cafe i Hørsholmhallen, Bent Mark, om HSI’s mulighed for at benytte lokalet.
 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og blev afholdt hos Kirsten og Jens Frederik i Kirstineparken 38.
Det sluttede ca. kl. 15.00.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk