Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 3.april 2018
Til stede
Afbud
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Else Larsen og Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 5.marts 2018 blev godkendt.
 
 Punkt 2 a. Anker fortalte, at han har modtaget et underskrevet generalforsamlingsreferat fra Lissy og at Søren vil lægge det ud på HSI’s hjemmeside.
Anker har over paragraf 18 ansøgt om penge til indkøb af 2 el cykler til cykelhold C, torsdage, ligeledes har Anker ansøgt om penge til opsættelse af et mur og nagelfast træskab i Hørsholm Hallen på et anvist sted. Anker vil udpege 2 fra bestyrelsen, som skal udarbejde HSI’s 2018/2019 folder fx Søren og Anker.
 
I forbindelse med punkt 4c: ”Afrunding Swingtime” har Anker talt med tidligere formand John Borgstrøm om dette. Det er ikke lykkedes at finde oplysninger om, at Etty skulle have underskrevet nogen former for kontrakt, som instruktør for Ballroom fitness, som kunne indeholde specielle forhold omkring det årlige ”gebyr” på 1.895 kr. som opkræves i licens til dette koncept.
Bestyrelsen er imod, at vi opkræver ekstra kontinent for enkelte hold.
Det blev herefter afgjort, at vi fortsætter i det spor, som den tidligere bestyrelse har besluttet.
 
b. Preben: Yogaholdene tirsdage og onsdage ønsker at flytte tilbage fra Glasburet til lokalet bag svømmehallen, dette er allerede nødvendigt, og er sket, da Susanne måtte flytte sit hold, idet Saxo-Bank-ishockeyhals personale havde blokeret for, at hun kunne bruge Glasburet og dermed er flyttet til et lokale, som stadig ikke er rengjort.
Søren Strand har til Preben fortalt, at floorball holdet skal bruge Hørsholmhallen
den 5. 6. og 7.november til et stævne. Vi overvejer, hvordan vi klarer dette bedst muligt.
 
c. Søren oplyser fra webudvalget, at der ikke er noget specielt at nævne.
Anker har aftalt med Else, at de sletter alle Phishing mails som eks. mails fra ”go minisite”, hvor der er oprettet et annonceringsfelt, som kan udveksle forskellige oplysninger.
 
d. Bodil fortæller, at hun fra DAI har modtaget et kursustilbud om: ”Motion i naturen”, som afholdes den 18. maj 2018 og som Karen Allermann, efter interesse, bliver tilmeldt.
 
Som tidligere besluttet vil der fortsat være max beløb på 600 kr. til dækning af kursusudgifter, overskrider kursusudgiften dette beløb, skal der i hvert enkelt tilfælde ansøges om accept hos HSI bestyrelse gennem kursusudvalget.
 
Punkt 3 Anker oplyser, at Else har udbetalt den skattefri godtgørelse til bestyrelse og aftalt, at et forkert opkrævet gebyr pr. transaktion bliver tilbagebetalt til HSI.
 
Punkt 4
 
a. Vedrørende generalforsamlingen har Anker, som ovenfor nævnt, modtaget referatet fra Lissy, hvorefter det vil blive lagt ud på hjemmesiden. Ole står fremover for arrangement efter 
generalforsamlingen, men menuen tar’ vi lige en runde om i bestyrelsen!
 
b. Bestyrelsens opgaver er statusquo og alle beholder deres område.
 
c. Etty var tilsagt til mødet og ankom kl. 14.00.
Hun fortalte, at der er 34 elever på hendes hold, hvoraf de 26 ikke deltager i andre af HSI’s aktiviteter. Eleverne kommer også fra nærliggende kommuner.
På et spørgsmål til Etty om, hvor stort et hold hun ville kunne rumme? var hendes svar: ”uendeligt”, men det kræver en større hal, hvorfor Preben og Anker vil undersøge, om Ådalsparkens hal, som vil være perfekt til denne undervisning er en mulighed,
onsdage fra kl. 10.30 til kl. 11.30. Preben laver udkast til skriv til Anker.
De ekstra udgifter hertil bliver for sæson 2018/2019.
Konklusionen er hermed, at der er enighed om, at Etty fortsætter, og HSI betaler licensen på de 1.895 kr. årligt.
 
x. Anker er stadig interesseret i at se kopien af referatet fra Hørsholm Idræts Råd vedrørende tilskud til HSI og vil gerne deltage i et møde hos dem.
Punkt 5 Niels: Anker får referater fra HSR’s møder og fortæller, at de jo også repræsenterer det der omhandler HSI i Rådet.  
Der er 3 årlige seniorudflugter i maj, som HSR er med til at arrangere sammen med repræsentanter fra Hørsholm Kommune.
 
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!

 
Punkt 7
 
Næste møde i bestyrelsen afholdes torsdag den 3. maj kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Der var ingen bemærkninger under eventuelt.

 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.00.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk