Referat af instruktørmøde i HSI mandag den 26. februar 2018
Der var 30 deltagere inkl.: Anker, Preben, Ole, Else, Søren, Bodil og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd. Mødet blev afholdt i Badmintonklubbens Klublokale.
Punkt 1 Preben bød de 29 instruktører og bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens andet instruktørmøde.
Det er dejligt, at så mange er mødt op til et møde. Det er jo ved disse møder instruktørerne kan komme med deres problemer, opgaver, uhensigtsmæssigheder samt høre om de andres ditto.
Preben bød også velkommen til Søren Gregersen, som er ny holdleder for soft ball holdet mandage i Rådhushallen.
Stort set har vi haft de lokaler og instruktører vi gerne vil have, og det er grundet I instruktører, som er grundstammen i Hørsholm Senior idræt, at foreningen har så flot et medlemstal og ry!
Preben fortalte også her, hvor stor pris han sætter på det arbejde, instruktørerne udfører for HSI,
han opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Punkt 2 Præsentationsrunde startede med instruktørerne og sluttede med bestyrelsen.
Punkt 3 Anker informerede om de aktuelle bestyrelsesarbejder, vores månedlige bestyrelsesmøder, samt vore mange gøremål, men formanden er meget imponeret over vores ildsjæle – instruktørerne – det fornemme stykke arbejde I udfører for HSI, fortjener virkelig et klap på skulderen og den vingave, som venter jer ved udgangen.
Anker fortalte også, at vi jo nu har fået en helt - Ole Bjerregaard - idet han af hjerteforeningen blev udråbt til ”Årets hjerteredder” 2017 efter en redningsaktion i Badmintonhallen, da en af klubbens
medlemmer havde brug for hurtig hjælp. Dejligt at se at vedkommende igen er på badmintonbanen.
Anker arbejder videre med at få lavet 1.hjælps- og hjertestarter kurser sammen med Per Groth.
4 instruktører har nu fået brik og nøgle til Mokkahallen, så de kan hente hjertestarteren, hvis nødvendigt.
Preben orienterede om sit gode samarbejde med Søren Strand. Ansvarsfordelingen i Idrætsparken er uændret dog har kommunen ansvaret for rengøringen.
Preben er meget rundt i Hallerne for at følge med i hvordan det ”står til”.
Sidste år var det et problem med lokale 133 i Rådhushallen, at der var vand på gulvet samt fugt og der med fare for mulig skimmelsvamp. Preben bad Søren Strand om at undersøge og melde tilbage.
Else fortæller, at økonomien ser fin ud, og at vi vil komme videre ind på dette ved næste bestyrelsesmøde.
Punkt 4 Jørgen ”Smed” forespurgte om det var ok at låne lokale 133 i Rådhushallen til socialt arrangement? Det er absolut en mulighed blot det aftales med Søren Strand.
Flere instruktører i gymnastik m.m. er meget utilfredse med rengøring, manglende oprydning og kulde i deres lokale, Søren Strand får besked på dette. Kulden kan der ikke gøres noget ved, men det er muligt at låne varmeelementerne, som står på vores kontor.
Winnie vil gerne blive i Glasburet med sit hold, mens Susanne gerne vil flytte til det andet lokale bag skøjtehallen. De to instruktører vil finde ud af dette og kontakte Preben.
Finn Rasmussen, instruktør på cykelhold C, vil gerne have en el-cykel til brug for holdet.
Kan vi eventuelt fra ”andre kanaler” søge om penge hertil?
Anker: Vi vil gerne søge fonde om et beløb til indkøb af en eller to el-cykler, og bestyrelsen vil tage dette op på et kommende møde, og de allerede benyttede to el-cykler vil blive stående hos Viggo.
Hans Olsen mener, det er de færreste i foreningen, der er klar over, at der er isposer i Hørsholmhallen og spørger endvidere om, hvordan det går med de manglende nye skabe i Hørsholmhallen.
Anker: Vi søgte Hørsholm idrætsråd om dette i 2017, og de svarerede, at vi selv skal betale disse. Anker har desuden bedt Michael Esmann om referatet fra Idrætsrådets møde – uden held.
Niels vil forespørge på kommunen om der findes et referat fra pågældende møde.
Jørgen ”Smed” er glad for den fine rengøring i Rådhushallen, men mangler bander værdi 3300kr. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde.
Der er problemer med parkeringen ved Rådhushallen, også dette taler Preben med Søren Strand om.
Hans O: Kan vi få Idrætsparken til at lave de gamle skabe om? Hvortil Preben svarer, at det er ideelt med nye skabe. Anker og Preben vil komme forbi Hørsholmhallen for at se på, hvad der er muligt.
Det sidst nye tilbud er på 10.000 kr.
Punkt 5 Anker havde et hjertesuk – når/hvis man anvender kontoret skal det forlades rydeligt, kaffemaskinen tømt og filteret rengjort endvidere er skabene låst.
Flere instruktører har oplevet, at HSI’s kontor er blevet brugt af andre end HSI medlemmer.
Det undersøges hvem, der kan komme ind - De ansatte i Idrætsparken kan selvfølgelig, men er der andre?
Preben taler med Søren Strand om dette
Anker skal kontaktes, hvis nogen vil låne kontoret.
Niels Møller vil gerne høre, hvornår HSI vil takke kommunen for at de stiller lokaler til vores rådighed, men dette er blot en naturlig ting var svaret.
Thorkild Gruelund, formand for Social- og seniorudvalget, vil gerne opleve, hvad der sker på de forskellige aktiviteter i HSI og vil også gerne tage direktøren på området Peter Orebo Hansen med.
 Det var de meget velkomne til måske med ledsagelse af flere fra bestyrelsen.
  Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte for et rigtig godt møde, hvorefter der var livlig snak om alt, hvad der foregår og kommer til at foregå i den nye sæson i HSI.
HSI bød ligeledes under mødet de fremmødte på smørrebrød med drikkevarer og kaffe med småkager.
Næste instruktørmøde holdes igen i Badmintonhallen i august, nærmere ved indkaldelsen til mødet.
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 15.00.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk