Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 6. februar 2018
Til stede
 
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 9. januar 2018 blev godkendt.
 
 Punkt 2 a. Anker: I forbindelse med 1. hjælps kurser til HSI kontakter Anker Per Groth.
 Bestyrelsesmedlemmerne har tavshedspligt i forbindelse med oplysninger, som de får kendskab til, før sagen er behandlet i bestyrelsen.
Anker har modtaget et brev fra DAI, der foreslår, at Velux Fonden tar’ initiativ til ældre 60+ arrangement. Anker kigger lidt nærmere på dette forslag! Niels undersøger, om det er noget
§ 18 kan ”bruges til”.
DAI spørger om HSI har interesse for stavgang? De laver kurser i Stavgang 1 og 2.
b. Preben:
Flere medlemmer/instruktører bl.a.: Else, Bent og Bodil har nu fået nøgle til Mokkahallen til brug for afhentning af hjertestarteren, en nøgle er udleveret af tennisklubben, og 4 har Preben indkøbt!
Preben har talt med billardklubben, der har mistet et fjernsyn, som de har brugt i forbindelse med spillet. De er ikke klar over, hvornår det er forsvundet.
Der er problemer med manglende måtter, til brug for gymnastik m.m., disse forsvinder fortløbende. Desuden har stålskabet været brudt op.
Elsebeth har konstateret at døren til vores kontor har været åbent.
Der er vinterferie i uge 7, men afspændingsholdet i yogalokalet, bordtennis og badminton har, trods det, alligevel valgt at gennemføre holdene. 
Dan Bauer vil stadig spille softtennis om torsdagen, som tidligere.
Svend Humble er fortsat instruktør i softtennis om torsdagen.
Søren Gregersen overtager softtennis holdet om mandagen, og Preben og Else har sat ham ind i reglerne!  
c. Søren oplyser, at webudvalget ikke har mødt nye problemer, og at alt fungerer.
Hørsholm kommune undersøger, hvad vi yderligere kan få af Wi-Fi på kontoret.
Michael Esmann undersøger dette, og vil tage det op med Søren Strand.
d. Bodil fortæller, at 4 personer: Susanne, Winnie, Elsebeth og Hans skal på et DGI-kursus i Puls uden løb og hop, i samarbejde med SNIK.
Bodil fortalte, at hun mødte Viggo Jørgensen, som oplyste, at han har været HSI-instruktør i 15år.
HSI’s holdning til kurser er, at vi kun sender de instruktører, som har behov for kurset, afsted.
e. Preben har bestilt en badmintoninstruktør til torsdag den 1. marts fra kl. 9.00 til kl. 11.00, og oplyser, at der allerede er mange tilmeldte.
 
Punkt 3 1. Else har fra Klubmodul udskrevet lister, der viser hvordan fordelingen er mellem mænd og kvinder. Vi har p.t. 609 medlemmer: 213 er mænd, 390 er kvinder, 3 mænd er under 60 år og 3 kvinder er under 60 år.
Else har lavet regnskab og budget og tilbyder at gennemgå det for bestyrelsen, og der er ingen ekstra udgifter i år.
2. Til møder er der budgetteret med 13.000,-
Else holder møde med revisorerne og Anker den 9. marts kl. 12.00 på HSI’s kontor.
Punkt 4
 
a. Preben: Et spørgsmål vedrørende betaling af en licens på 1.895 kr. for at bruge firmaet Swingtimes koncept til undervisning i Ballroomfitness blev diskuteret.
Preben har den holdning, at en frivillig forening, som HSI, ikke skal betale en årlig licens til et privat firma, men at man evt. kunne pålægge medlemmerne på dette hold en ekstra betaling, for at deltage heri.
Kirsten har den holdning, at Baallroom fitness er et moderne og meget attraktivt danseprogram, hvor deltagerne ikke behøver at komme med partner. Der er p.t. venteliste på holdet, som Etty Holgersen er instruktør i, efter hun har deltaget i undervisning i hos Swingtime i Farum, hvor firmaet har adresse..
Etty Holgersen har udlagt de 1.895 kr. for 2018, som Else overfører til hende.
Herefter tager vi stilling i april til, hvad der skal ske fremover med holdet.
b. Bestyrelsen for aktivitetscenteret Selmersbo har besluttet, at HSI skal betale 500 kr. for at låne deres lokaler til møder. Hørsholm kommune er modstander af, at vi bruger disse lokaler gratis. Preben er modstander af, at vi betaler 1.500 kr. for lån af deres lokale de 3 gange årligt vi får brug for det.
Anker: Formanden for Hørsholm Badmintonklub Shankar har givet tilsagn om, at vi kan låne klublokalet i Badmintonhallen uden beregning den 26.februar, den 22. marts og
den 27. august 2018.
c. Preben har intet hørt fra Michael Esmann vedrørende opsætning af stålskabe i Hørsholm Hallen. Michael stopper sit arbejde i hallerne den 1. juni 2018.
d. Vi gennemgik oplæg: ”hvem gør hvad” til instruktørmødet den 26. februar, som nu afholdes i Badmintonhallens klublokale.
e. Ligeledes gennemgik vi oplæg til generalforsamlingen den 22. marts, som ligeledes afholdes i badmintonhallens klublokale.
f. Anker: Bestyrelsen 2018, hvem er på valg?
Ole Bjerregaards flotte bedrift og omtale i Ugeavisen da han af hjerteforeningen blev hyldet som ”Årets hjerteredder” skal nævnes!! Ellers ingen input fra bestyrelsen til årsberetningen, men enighed om, at den ikke udsendes skriftligt til medlemmerne.
 
Punkt 5 HSR: Der var intet nyt herfra.
Punkt 6   Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!
Punkt 7
Punkt 8
Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 5. marts 2018 kl. 11.00 på HSI’s kontor
Der var ingen bemærkninger under eventuelt.
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk