Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 9. januar 2018
Til stede
 
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 2.11. 2017 blev godkendt.
  1. Afbud: Ole.
Punkt 2
             
a. Anker: takkede Bodil for hjælp med referatskrivning m.m. mens Kirsten var syg.
Takkede Preben for meddelelse om Thorkild Gruelunds 70 års fødselsdag, hvor Anker deltog ved et privat arrangement.
Takkede Kirsten for at løse Kristians problem med opvaskemaskinen i HSI’s kontor, da Volleyball holdet skulle holde julefrokost der.
En tak også til Else for at lægge hus til bestyrelsens julefrokost.
Bodil og Anker kørte forbi Jørgen Lumbye på hans 90 års dag med flasker.
 
b. Preben: Søren Strand takkede Preben for vingaven til julen.
Hans Olsen er nu ok efter sin operation. Har indkøbt en dobbelt kogeplade til brug på kontoret og ved arrangementer.
Vi mangler stadig instruktører til flere idrætsgrene.
Dan Bauer vil gerne spille softtennis i Rådhushallen torsdage, hvor han selv vi deltage også som instruktør, vi tænker over det indtil videre.
Susanne Dethlefsen og Winnie Møller kan nu komme tilbage til deres gamle lokale, men det er en betingelse, at det skal være i orden. Søren Strand er orienteret om dette, men vi forventer først en afgørelse i den nye Sæson.
Jørgen Frost oplyser til Preben, at der stadig er problemer på billardholdene med forskellige holdninger til tingene!
Hjertestarteren i Mokkahallen er et problem, idet der ofte er låst, men vi har tilsagn om, at den åbnes, når der er spillere i hallen. Preben følger op på dette ved at tale med tennistræneren.
 
Anker ringer til Per Groth, som har stået for 1.hjælps- og hjertestarter kurserne.
 
Der er kommet et spørgsmål om fitness i lokalet oven over kontoret, hvortil der er svaret, at der ikke er fitness i HSI regi.
Anne, som er leder af Selmersbo, er uforstående overfor, at vi ikke betaler for at bruge lokalet.
Preben har talt med frivilligcenteret herom, som oplyser, at de ikke har noget at gøre hermed.
c. Søren oplyser at webudvalget kører ”på skinner” og at opgaverne bliver løst uden problemer!
d. - Bodil oplyser at der p.t. ikke er nogen der skal på kursus.
5 HSI instruktører har været på DAI-kursus, hvilke der ikke var stor tilfredshed med.
Bodil har skrevet til DAI om dette, men har fået tilbagemelding om, at de beklager dette.
Lissy, Winnie og Kirsten har været på kursus i redskaber til svømning, men det var ikke så meget de fik ud af det.  Bodil og Anker har talt om forretningsgangen vedrørende kurser.
Preben foreslår et DGI-kursus i Badminton og gerne i denne sæson. Dette skal koordineres med instruktørerne tirsdage, onsdage og torsdage.
Karen Allerman har givet 3 flasker vin til personalet i Sognegården, grundet deres positive holdning til HSI´s medlemmer i forbindelse med vandringsturene.
 
Punkt 3 3.1 Else er færdig med at bogføre 2017, og vil lave en sammenligning af de faktiske udgifter op mod budgettet. Der er nu 596 medlemmer i HSI. Else vil gerne være på forkant med, når der kommer større udgifter.
Preben vil gerne kunne sige ok til småudgifter og det er som tidligere ok! Else skal orienteres om småudgifterne før de finder sted.
Else har lavet afkrydsningslister til gymnastik-og svømmeholdene og oplyser desuden at økonomien i HSI er god.
 
Punkt 4
 
a. Preben oplyste, at HSI har et problem med betaling af en licens, i forbindelse med Etty Holgersens Ballroom fitness hold, hvor HSI hvert år vil blive opkrævet 1900 kr. for at have adgang til de ydelser det private firma i Farum tilbyder! Preben har flere gange forsøgt at få kontakt til Elisabeth Dalsgaard fra firmaet, men prøver igen når hun er hjemme fra
Club la Santa!
Preben taler med Etty om, hvordan de skal gribe denne sag an!
 
b. Anker har talt med formanden for Hørsholm Idrætsråd vedrørende afslag på indkøb af
træ-vs stålskabe til Hørsholmhallen. Han vil derfor kontakte Michael Esmann for at få et referat af pågældende møde.
c. Anker har til bestyrelsen sendt oplæg til instruktørmødet den 26.2.2018 kl. 12.30 med spørgsmålet: ”hvem gør hvad”?
d. Anker har ligeledes til bestyrelsen sendt oplæg til generalforsamlingen den 22.3.2018
kl. 14.00 med samme spørgsmål: ”hvem gør hvad” Der bliver fulgt op på dette ved næste bestyrelsesmøde.
e. Anker vil gerne have input til årsberetningen fra bestyrelsesmedlemmerne!
 
Punkt 5 HSR: Niels har lagt brochurer fra Hørsholm Seniorråd på HSI-kontoret og i Hørsholmhallen.
Niels havde desuden spørgsmålet om paragraf 18, og vil høre Anja på kommunen om hvad vi skal søge på? og er det kun til specielle arrangementer?
 
Punkt 6 Vagten ved HSI’s mobiltelefonen klarer Else!
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 6. februar 2018 kl. 13.00 på HSI’s kontor
 
Referent
Kirsten
Mødet begyndte kl. 13.00 og sluttede kl. 15.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk