Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde hos Else
torsdag den 2. november 2017
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind, Bodil Gessø Hansen og Niels Møller (HSR)
Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. oktober 2017 blev godkendt.  
Punkt 2a.
           
            b.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            c.
 
 
            d.
 
 
 
 
                            
Anker har været til reception på Selmersbo for at sige farvel til Bente Østergaard og goddag til afløseren for ældrecentret, Anne Hooge Hansen.
Preben har fået en henvendelse fra en badmintonspiller om, at der er synlig bevis på, at der er svamp i baderegionen i badmintonhallen. Else vil lade det gå videre til bestyrelsen af badmintonklubben.
Hans Olsen er fra den 14. november sygemeldt i 4 uger pga.en håndoperation, Lis Øbell klarer gymnastikken alene, hun overtager iøvrigt også Hans`plads på et DAI-kursus den 17.11.2017
 
Preben har besøgt Stampen, han mener det kan være et velegnet lokale til Ballroom-holdet. Problemet p.t. er, at Usserød skole bruger lokalet på samme tidspunkt (onsdag formiddag),
som HSI har brug for det. Anker vil kontakte kommunens vicedirektør for at høre, om skolen kan flytte til en anden dag.
Preben har også undersøgt badmintonlokalet i Ådalsparken`s kælder, der også kan være et egnet lokale til Ballroom. Problemet her er, at det koster 500 kr/time at leje. Preben har en dialog igang med servicechef Jakob Bo Nielsen, om en billigere leje til os som en forening, der bygger på frivillig basis. Niels vil spørge FOF, der bruger lokalet, hvad de betaler.
Skabene i Hørsholmhallen er på nuværende et uløst problem, Hørsholms idrætsråd ved Michael Esmann siger nej til at bekoste det, mener at vi i HSI selv skal sørge for det.
Niels gør opmærksom på, at kommunens paragraf 18 giver tilskud til eengangsforetagener. Anker vil kontakte sekretær Anja... om dette.
Softtennis om mandagen får fremover Svend Humble som holdleder.
Søren har rettet diverse tider og mødesteder på hjemmesiden.
I denne måned bliver der etableret en ny og noget billigere router med kviknet til kontoret.
Søren Strand står for etablering af WiFi til hele idrætsparken.
Bodil oplyser: At 5 instruktører er tilmeldt et DAI-kursus den 17.11.2017
De 3 svømmeinstruktører er tibudt et DAI-kursus i redskaber beregnet til vand,
alle 3 vil gerne med.
Bodil formidler relevante kurser fra DGI og DAI til instruktørerne, men er der menige medlemmer, der har ideer eller ønsker til sig selv eller holdet, skal de henvende sig til holdlederen eller formanden/næstformanden.
 
Punkt 3 Else oplyser, at økonomien er god. Der er styr på medlemmerne og ikke-medlemmer.
Anker har fået aftalt, at HSI skifter bank fra Danske Bank til Nordea.
Formanden og kassereren vil have adgang til kontoen.
 
Punkt 4 a) HSI overtager de 2 el-cykler som kommunen hidtil har varetaget. Cyklerne bruges p.t.
    kun af mandagsholdet, fremover kan alle cykelhold få adgang til cyklerne efter behov.
 
b) Foulderen: Hvad kan gøres bedre til næste sæson? Lidt rettelser og finjustering. Niels vil
    prøve at finde et ”aktivt” foto til forsiden m.v. punktet tages op på et senere møde.
x) Anker har læst i vedtægterne og hæfter sig ved, at der bør være et punkt for de personer,
    der ikke betaler kontingent, mens de er på venteliste og så selvfølgelig ikke har stemmeret.
    Punktet tages op på et senere møde.
 
Punkt 5 Niels vil få rettet HSI´s telefontid og telefon.nr. i næste nr. af ugebladet under HSR`s side.
HSR er igang med et studie af patientforløb på hospitaler.
 
Punkt 6 Vagt : Det er ok for Else med HSI´s mobiltelefon, selvom der bliver ringet i tide og... utide.
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: tirsdag den 09. januar 2018 kl.13.00 på kontoret.
En julefrokost for bestyrelsen er fastsat til den 12.12. kl 12.
 
Punkt 8 Kontoret bliver udlånt til Volleyball-holdet´s  julefrokost den 14.12.2017
 
Referent Bodil, mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede ca kl. 14.30
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk