Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI på kontoret i Hørsholmhallen
tirsdag den 3. oktober 2017
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Søren Pind,
Bodil Gessø Hansen og Niels Møller (HSR)
Kirsten Villefrance
 
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6.juni 2017: godkendt
     
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a: Anker gennemgik aktivitetslisten. Tilrettes til næste bestyrelsesmøde.
 
b: Sæsonen har budt på flere begyndervanskeligheder, dels omkring svømmetiderne og dels i
    forbindelse med det nye afspændingslokale ved skøjtehallen. Preben har, sammen med
    instruktørerne, fået styr på det.
 
c: Søren oplyser, at det går fint med hjemmesiden. Else gør opmærksom på, at få rettet
    tlf.tiden til onsdag kl. 11.15-12.00.
    Klubmodul: Else og Anker har en noget tung kommunikation med dem... flere spørgsmål
    ligger og venter på besvarelse.
 
d: Bodil fortalte, at det planlagte DAI-senior-fitness-kursus den 11.10. foreløbig er udsat til
    efter uge 42 pga. DAI-konsulentens sygdom.
    Der har lige været 4 instruktører på et yoga-kursus i DGI-regi. Har det været ok eller ej for
    den enkelte? Bodil kunne godt tænke sig en tilbagemelding også fremover, om det er os
    eller instruktørene selv, der skal ønske de kurser, der er relevante for den enkelte.
 
Punkt 3 Else har netop betalt den årlige godtgørelse til instruktørerne.
HSI har fået ny leverandør af badmintonbolde, de er både bedre og billigere, dejligt.
6 personer er stadig i betalingsrestance. Else vil tage kontakt til de pågældende`s instruktører.
HSI har pt. 588 medl.
Økonomien er fortsat god.
 
Punkt 4 b: Cykelhold (12a) har 2 el-cykler til rådighed, betalt af kommunen, der også for nylig har
    betalt for skift af batterier, der angiveligt holder i 5 år. Fremover ønsker kommunen ikke at
    have cyklerne mere, HSI overtager disse cykler og ser tiden an.
 
c: Uddeling af HSI´s aktivitets-foulder lader til at gå godt.
 
d: Anker har haft en dialog med kommunen om betaling af wifi-anlæg i Hørsholmhallen /
    Idrætsparken. Kommunen vil oprette et projekt for at få en indikering af behov og omfang.
 
e: Anker har været til ”frivillig fredag” i Frivilligcentret, fået en aftale med borgmesteren om
    et lille møde og talt med T.Gruelund om HSI`s tilbagevendende problem: Lokaler og
    instruktører!! TG skabte straks en kontakt: At vi kan ”kigge på” Stampen i Usserød.
 
Punkt 5 Niels fortalte, at den nyansatte i Selmersbo-centeret hedder: Anne H. Hansen, velkommen fra HSI.
Punkt 6 Det er fremover kun Else (efter eget forslag), der varetager HSI`s telefon, da det alligevel er hende, der formidler medlemmernes data og ønsker.
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er hos Else, den 2.november 2017 kl. 12.00.
 
Punkt 8 Intet under evt.
 
Referent Bodil : mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede kl. 14.30 .
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk