Beslutningsreferat fra HSI`s bestyrelsesmøde hos Bodil, Georginevej 12,
tirsdag, den 6. juni 2017
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Søren Pind og Bodil Gessø Hansen.
 
Kirsten Villefrance, Ole Bjerregaard og Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 1.maj 2017 blev godkendt.
 
Punkt 2a
 
 
 
          2b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          2c
 
 
 
 
 
          2d
 
Anker fremlagde den nye aktivitetsfolder til gennemgang, et par småfejl skal rettes, så den er klar til at blive trykt.
Der er allerede 20 medlemmer tilmeldt det nye udendørs motionshold, så der er oprettet en venteliste.
Preben har kontaktet de medl. der har været tilmeldt 2 eller flere sideløbende hold. De fleste har nu besluttet, hvilket hold de fremover ønsker at deltage i.
Winnie Møller er ny instruktør i gigt- og vandgymnastik.
Afspændings- og gigtgymnastikholdene får nyt lokale: Glassalen, der ligger ved indgangen til skøjtehallen.
Når der fremover skal stilles spørgsmål vedr. Idrætsparken, så er det ikke til Søren Strand, men til kommunen (Facility management).
Tirsdag den 7.nov. bliver Hørsholmhallen udlånt til skolernes floorballdag. Elsebeth Henning og hendes gymnasikhold skal have besked......
Den 28. august 2017 holdes sæsonens første instruktørmøde på Selmersbo.
Angående uklarheder omkring ventelisteregistreringer, så vil Anker og Preben tage kontakt til de involverede instruktører.
Søren sætter den nye aktivitetsplan ind på hjemmesiden.
Forskellige medlems-tilbud, der kan have interesse, sættes ligeledes på hjemmesiden.
Den nye vagttelefon med nyt simkort fra Oister, er åben fra august måned.
Anker orienterede om, at kommunen sætter nyt Wi-fi anlæg op i Hørsholm-hallen, der er til rådighed for klubber og foreninger der benytter hallen.
Bodil orienterede om, at Susanne Dethlefsen gerne vil tilmeldes et Yogakursus i september måned. Andre instruktører med dette interesseområde vil blive spurgt om evt. deltagelse, inden tilmeldingen.
Badmintonholdene har tidligere haft besøg af DGI-instruktører med stor succes,
det vil vi gerne gentage i næste sæson.
 
Punkt 3 Else kunne fortælle at økonomien er fin.
Leje af badmintonhallen med en lille stigning er lige blevet betalt til Høbk.
Pt. er der 100 medlemmer, der endnu ikke har fået opdateret deres dankort.
Else og Anker vil bede om et møde med klubmodul, da der gentagne gange er store problemer med anvendelsen af dette, i vores regi.
Else rekvirerer et dankort fra Danske Bank.
 
Punkt 4a
 
 
 
           4b
 
 
 
 
           4c
Der vil blive sat en undersøgelse igang om en hjertestarter der skal være tilgængelig for brugere af badmintonhallen....udenfor aflåste dører.
Det vil være ønskeligt, at der på hvert hold er mindst 2 pers. der har deltaget i et 1.hjælpskursus, alle medlemmer opfordres til at melde sig til disse kurser.
Telefonvagt fra august: Onsdage kl.11.15-12.00   tlf.nr: 2074-6661
3. kvartal: Else
4. kvartal: Ole
1. kvartal: Kirsten
2. kvartal: Preben
Der blev talt om flere emner til ”Årets frivillig”. Anker indstiller vores emne.
 
Punkt 5 HSR-repræsentant er ikke til stede før senere.
Punkt 6  Vagter, jf. pkt. 4b.
Punkt 7 Næste bestyrelsesmøde : Tirsdag den 1. august 2017 kl.13.00 på kontoret.
 
Punkt 8 Intet under eventuelt.
Referent Bodil, mødet begyndte kl. 12.30 og sluttede kl. 14.00.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk