Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI mandag den 1. maj 2017
Til stede
 
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra d. 7. marts 2017 blev godkendt.
Punkt 2
             
Bodil fik ros for veludført arbejde med eks. Referatskrivning, mens Kirsten har været syg.
a. Anker har modtaget mails fra John, som stadig får dem.
Anker og Søren retter på Klubmodul listen.
Anker sender aktivitetslisten til bestyrelsen for kommentarer.
Preben og Anker gennemgår Aktivitetsplanen torsdag den 11. maj 2017.
Anker tager relevante tilbud fra andre foreninger med til bestyrelsesmøderne for at høre, om det er relevant at sende disse til foreningens medlemmer.
 
b. Preben har afleveret aktivitetsplanen til Søren Strand med HSI,s ønsker til halfordeling.
Etty, som leder standard dans onsdage fra kl. 1400- kl.15.55 har meddelt Preben, at hun stopper disse 2 hold fra næste sæson, grundet for få medlemmer, men hun fortsætter med ballroom fitness onsdage fra kl. 10.30 til kl. 11.30 i Kokkedal Kirke.
Hanne Hyllested er stoppet med gigtgymnastik fra kl. 9.30 til kl.11.00 onsdage og Winnie vil give besked onsdag om hun vil overtage dette.
Vandgymnastikken: Winnie vil gerne overtage denne samme dag fra kl. 11.30 til kl. 12.15.
Susanne Dethlefsen, som har yogaholdet har oplyst, at der er flere, som gerne vil med på 2 hold, Preben skriver ud til disse medlemmer, at de kun kan deltage på 1 hold.
Jørgen Frost fra billardholdet fik bevilget en kaffemaskine til holdet!
11. oktober fra kl. 12.00 til kl. 16.00 holder DAI fitness kursus.
Søren Strand: lokale 133 i Rådhushallen har været vandskadet, der er efter Søren Strands undersøgelser ikke fugt og skimmelsvamp angreb, lige som der ikke er flere lækager fra toilettet ovenover, da disse nu er udbedrede. Søren Strand følger løbende op.
c. Anker og Søren har fundet ud af, at vi kan spare penge ved at gå over til Oyster! I stedet
for nuværende udbyder TDC: Forskellen er 86 kr. mod 174 kr.
Det vil være ønskeligt med et fælles bredbånd for Hørsholmhallen, samtlige foreninger i Hørsholmhallen vil sætte sig sammen om forberedelserne til dette. Anker indkalder til mødet.
Der har været en henvendelse fra Rungsted/Hørsholm Floorball med et spørgsmål om, hvorfor HSI ikke har denne idrætsgren på programmet! Anker tager det op med dem senere, men pladsmangel forhindrer det.
Wi-Fi opgaven tages op på et møde med de øvrige klubber hjemmehørende i Hørsholmhallen i juni.
Det tidligere mobil nr. 20 74 66 61 fortsætter for HSI og skal lægges ind på hjemmesiden.
d. Uddannelsesudvalget: Bodil: Susanne Dethlefsen vil gerne på et kursus Yoga/gymnastik
I maj og dette blev bevilget!
Anker: Terminslisten vil blive rundsendt til bestyrelsen for kommentarer og input og skal tilbagesendes til Kirsten for ajourføring!
Den 11. oktober fra 12.00-16.00 har DAI seniorkursus om Fitness.
Punkt 3 Else oplyste at HSI’s økonomi er god og at medlemmerne giver meget arbejde.
Hun vil gerne taste medlemmernes kortoplysninger ind, hvis de giver udtryk for, at de kan stole på hende. I juni vil Else sende mails ud i forbindelse med oprettelse af oplysninger!
Volleyball holdet har fået penge til at købe 2 bolde!
Anker afleverede kontrakten fra HøBK til Else, som underskriver den og sender tilbage til Anker, som videregiver den til HøBK.
 
Punkt 4
 
a. Den stationære telefon på kontoret lukkes og kun mobilen bruges og afleveres til næste bestyrelsesmedlem på kommende bestyrelsesmøde.
Anker har talt med John og fået overdraget hans såkaldte ”skjulte dagsorden”, som han ikke kunne åbne, nu er den sendt tilbage til John åbnet og læst med interesse af Anker!
Punkt 5 HSR har holdt møde den 11. maj referatet sendt til Anker! 16-17-18. maj er der Senioruge på Selmersbo! Der er møde i Nyborg om værdighed for ældre den 24-25. maj.
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI (fra kl. 9.15 til kl. 10.00) den 5. april til den 31. maj:
Det er besluttet at kontortiden onsdage vil overgå til telefonvagt på skift blandt bestyrelsesmedlemmerne. Fysisk vil der være vagt på kontoret en gang hvert kvartal. Oplysning herom vil blive sendt via hjemmesiden og i den nye aktivitetsfolder.
3.kvartal:Else 4.kvartal:Ole 1.kvartal:Kirsten 2.kvartal:Preben.
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 6. juni fra kl. 12.00-kl. 13.00 med efterfølgende frokost hos Bodi: Georginevej 12.
 
Punkt 8 Ole og Anker var hos Hanne Hyllested med en opmærksomhed i forbindelse med hendes
afgang som instruktør i HSI.
Bodil og Anker var til gymnastikafslutning og fik godt selskab af Thorkild Gruelund!
Ole var i Holte vinlager, hvor Peter, som HSI havde haft kontakt med, har søgt nye opfordringer! Gaven fra HSI var specielt gennemtænkt: nemlig 4 møre/store bøffer!
Else kan kontaktes på face time eller Skype.
Anker har tilmeldt HSI til TV2’s: ”Bedste forening”.
Anker og John tager til Hemingway klubben mandag 8. maj kl. 9.00.
 
Referent Kirsten.
 
 
 
Opgaveansvarlig Opgave Udført
AB Foredrag på Hemingway gruppens møde den 8. maj 2017 kl. 09.00  
     
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk