Beslutningsreferat fra HSI-bestyrelsesmøde på kontoret
tirsdag den 04. april 2017
 
 
Til stede
 
Afbud
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard,Søren Pind, Bodil G. Hansen og Niels Møller (HSR)
Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referater fra bestyrelsesmødet den 07.03.2017 og fra generalforsamlingen den 20.03.2017 blev             godkendt.  
Punkt 2
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
a: Anker har sendt os en aktivitetsliste med ansvarsområde for hvert best.medl.
    Med en enkelt tilføjelse blev den accepteret. Terminslisten skal opdateres.
b: Nyt WEB-udvalg med Anker og Søren som medlemmer.
 
Punkt 3 Else fortalte at økonomien er ok. Der blev talt om HSI`s tlf.abonnementer, fastnet og mobil.
WEB- udvalget vil kigge på det.
Punkt 4 a: Bodil har kontaktet DAI ang.et gratis kursus i fitness for seniorer og testmåling af BMI.Vi kan få tilbudt 2 gange 35 personer á 1½ time. Vi besluttede at tage imod tilbuddet, Preben finder en dato i oktober og et egnet lokale.   
b: Der har været en forespørgsel om brug af motionsrummet i Hørsholmhallen for HSI-medl.
Vi har tidligere haft en fagperson til at vurdere disse motionsredskaber, der konkluderede, at de ikke er beregnet til seniorer. Der kan henvises til Sophielunds og Louiselunds motionscentre, men det er udenfor HSI`s regi.
c: Volleyballholdet har brug for 2 nye bolde, de vil blive indkøbt.
d: Nivå-Kokkedal tennisklub`s (NKT) formand har rettet henvendelse til Anker ang. et samarbejde. De tilbyder et sommertilbud på tennisbanerne. Det bliver annonceret til HSI`s medlemmer. Anker vil svare NKT`s formand, at vi ikke ønsker yderligere samarbejde.
e: Der har været en diskussion om, hvor mange sammenfaldende hold man kan deltage i.
    Fra næste sæson bliver det præciseret, hvilke hold det drejer sig om.
f: Anker og Preben vil udarbejde aktivitetsfolderen vedr. 2017/18.
g:Anker sendte en føler ud, om der kunne være interesse for en filmklub i HSI (inspireret af den
   nye biograf i Trommen).
h: Anker oplyser, at region Hovedstaden inviterer til en konkurrence om den bedste forening i
regionen. Præmien er en pengegave.
i: Den 05.04. er der gymnastik i Rådhushallen, da Hørsholmhallen er udlånt til anden side.
j: HSI-sæsonen slutter med udgangen af april, Susanne Dethlefsen fortsætter dog med afspæn-
   dingsholdet maj måned ud.
   Hanne Hyllested (gigtgymnastik.) slutter helt ved sæsonafslutning.
k: Det blev besluttet, for at stå på venteliste til et hold, skal der betales kontingent, uanset om
    vedkommende ikke deltager på andre hold.
l: Preben har aftalt lokaler med Søren Strand for næste sæson.
     Preben taler med danseinstruktøren om større lokaler.
Punkt 5 Niels orienterede om, at HSI`s mindre omtale i  HSR`s annoncering i ugebladet måske falder væk. Niels vil arbejde på, at det ikke gør.
Kurset i velfærdsteknologi var fantastisk.      Orienterede om seniorudflugten i maj.
Anker og Kirsten holder foredrag i Hemmingway-klubben den 8.maj.
Punkt 6 Det besluttes at kontortiden onsdage vil overgå til telefonvagt på skift blandt bestyrelsesmedl.
Fysisk vil der være vagt på kontoret een gang hvert kvartal. Oplysning herom vil blive sendt via hjemmesiden og i den nye aktivitetsfolder.
3.kvartal:Else
4.kvartal:Ole
1.kvartal:Kirsten
2.kvartal:Preben
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er : mandag den 1. maj kl 13.00 på kontoret.
Referent Bodil : mødet begyndte kl. 13.15  og sluttede kl. 15.45
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk