Referat af konstituerende bestyrelsesmøde i Hørsholm Senior Idræt, på Selmersbo.
Mandag den 20. marts 2017
 
Til stede
 
Anker Blauenfeldt, Preben Smedegaard, Kirsten Villefrance, Else Larsen, Søren Pind, Bodil Gessø Hansen og Niels Møller (HSR).
Fraværende: Ole Bjerregaard.
   
Konstituering af bestyrelsen i Hørsholm Senior Idræt:
Ny formand for HSI: Anker Blauenfeldt.
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er som hidtil:
Næstformand: Preben Smedegaard.
Kasserer: Else Larsen.
Sekretær: Kirsten Villefrance.
Bestyrelsesmedlem: Ole Bjerregaard.
Suppleant: Søren Pind.
Suppleant: Bodil Gessø Hansen.
Medlem af HSR: Niels Møller.
   
Anker blev budt velkommen og glæder sig til samarbejdet med bestyrelsen samt med samarbejdspartnere både indadtil i HSI og udadtil, f.eks. i kommunen.
Anker har udarbejdet en arbejdsfordeling (ansvarsområder) for hvert bestyrelsesmedlem, som vil blive sendt til os på mail.
 
Næste møde: 04.04.17. Kl.13.00 på kontoret.
 
  Referent: Bodil, mødet begyndte kl. 15.30 og sluttede ca kl. 16.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk