Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI på kontoret i Hørsholmhallen
 
tirsdag den 07. marts  2017
 
 
Til stede:
 
Afbud :
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Ole Bjerregaard, Niels Møller, Søren Pind,
                                                                                                                           Bodil G. Hansen.
Kirsten Villefrance.
Punkt 1 I referatet fra bestyrelsesmødet den 7. februar 2017 var der en rettelse : Det omtalte cykelhold cykler på tirsdage og ikke på torsdage.  Ellers blev referatet godkendt.
 
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.  John har haft et møde med Anker Blauenfeldt (der stiller op til den ledige formandspost). John har fortalt ham om egne erfaringer som formand og lånt ham USB-stik med relevante HSI-oplysninger.
 
b. John har sendt mail ud til medlemmerne ang. aflysning af gymnastikken den 5. april og den midlertidige lukning af svømmehallen.
 
c. John har modtaget et tilbud fra DAI (Dansk Arbejder Idrætsforbund) om en gratis fitnestest for seniorer, der omhandler : kondition (udholdenhed), styrke og BMI (fedtprocent).
Bodil undersøger nærmere.
 
d. Preben mener, at svømmeholdene nu overholder sluttidspunktet kl. 12.15, da der ikke er kommet flere henvendelser ang. dette.
 
e. Danseinstruktør Etty Holgersen har behov for større lokaler. Preben har undersøgt mulig-hederne for dette, der er pt. 2 i spil: et forrum i skøjtehallen og rum 133 i rådhushallen.
 
f. Der har været gentagne problemer i afspændingslokalet. Susanne Dethlefsen møder ofte til et lokale der er blokeret af borde, stole o.a., så det kræver en større oprydning inden holdet kan begynde undervisningen. Fremover skal Susanne kontakte Søren Strand ved sådanne problemer.
 
g. Preben oplyser, at Hans Olsen ønsker en kompensation for den aflyste gymnastikdag den 5.april. Der er 2 muligheder : 4. april kl. 9-12 eller 5.april kl. 10-14 i rådhushallen.
 
 
Punkt 3
Else oplyser at økonomien er fin.
181 medl. har endnu ikke fået opdateret dankortopl. Else sender mail ud om dette.
 
 
Punkt 4
Til generalforsamlingen den 20.03 sørger Niels for drikkevarerne. Bestyrelsesmedlemmer møder kl 13.30 og gør mødelokalet klar.
 
 
Punkt 5
Niels : Seniorbogen 2017-18 (dækker over 2-år) er i trykken;
           foredrag på Selmersbo den 27.03 kl. 13-15 ved Lisbeth Dalgaard;
           eftermiddagskursus på Louiselund i velfærdsteknologi den 29.og 30. marts.
           forberedelser er igang om en dialog mellem kommunen, handicapidræt, HSR og HSI.
 
 
Punkt 6
Vagter på HSI’s kontor onsdage:   den  8/03: Preben;
                                                       den 15/03: Else;
                                                       den 22/03: Søren;
                                                       den 29/03: Bodil;
                                                       den 5. april: Ole.
 
 
Punkt 7 Næste bestyrelsesmøde er efter generalforsamlingen, hvor den nye bestyrelse konstituerer sig.
 
Punkt 8 John takkede bestyrelsen for godt samarbejde igennem årene og gav ”en enkelt”.
 
Referent Bodil : mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede ca kl. 14.30
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk