Referat af instruktørmøde i HSI mandag den 29. august 2016
Der var 32 deltagere inkl.: John, Preben, Ole, Else, Søren, Bodil og Kirsten fra bestyrelsen og Niels fra Hørsholm Senior Råd. Mødet blev afholdt på Selmersbo.
Punkt 1 Preben bød de 24 instruktører og 8 bestyrelsesmedlemmer hjertelig velkomne til sæsonens første instruktørmøde. Det er dejligt at så mange er mødt op til et møde, som både ville indeholde bekymringer og glæder og som begge går på instruktørernes arbejde:
Det har desværre været nødvendigt at lukke enkelte hold, hvor vi meget håber, at I instruktører har forslag til hvordan vi løser dette problem. Det er en glæde, at vi har været i stand til at oprette flere hold også med nye aktiviteter.
Det glædelige er også, at vi nu har 35 hold, 14 idrætsgrene og ca. 600 medlemmer i HSI.
I snit går hvert medlem til 3 aktiviteter. Preben er nu i stand til at huske navne på de fleste af instruktørerne og fortalte her, hvor stor pris han sætter på det arbejde de udfører for HSI.
Preben opfordrede herefter de fremmødte til at forsyne sig med drikkevarer.
Punkt 2 Preben indledte herefter en kort præsentationsrunde med speciel vægt på de nye instruktører i HSI.
Punkt 3 Preben informerede under det aktuelle bestyrelsesarbejde bl.a. om, at vores månedlige bestyrelsesmøder var blevet afholdt hos bestyrelsesmedlemmer privat og at vores kontortid onsdage fra
kl. 9.15 til kl. 10.00 stadig vil blive betjent fra Badmintonhallen og John på HSI’s telefon indtil vores kontor er færdigrenoveret og rengjort.
Preben oplyste desuden, at Billardholdene har fået afslag på at anskaffe et snookerbord.
Vi har desuden afslået et tilbud om at starte et Floorball hold op i HSI regi.
HSI’s aktivitetsfolder for den nye sæson vil blive opdateret, med de ændringer der er med rokeringer af enkelte hold og ligeledes med de nye hold, som begynder i denne sæson.
Skøjtehallen er under ombygning, hvilket bevirker at de hold, som bruger lokalerne bag denne, først kan tage disse i brug efter den 20. og 21. september, Rådhushallen kan i denne tid benyttes af holdene.
Kirsten fortalte, at medlemskortene, som primært bruges af svømmere, kan afhentes i svømmehallens reception de første svømmedage i sæsonen, som er den 6. og 7. september. De medlemmer, som ikke har afhentet medlemskortet senest en måned efter disse dage, vil blive afmeldt holdene med mindre der er en særlig grund hertil.   
Efter dette punkt bød HSI på smørrebrød, drikkevarer og kaffe med småkager, og som altid var
var der her en livlig debat om HSI og en rigtig god stemning.
Punkt 4 Preben kom under dette punkt instruktørerne i forkøbet med hensyn til rengøringen i de forskellige lokaler: Hørsholm Kommune har opsagt kontrakten med det rengøringsselskab, som har haft opgaven i Idrætsparken og er i gang med at ”ansætte” et nyt selskab. Herefter skal al henvendelse vedrørende rengøring gå til Søren Strand, om er koordinator for denne opgave.
Cykelholdene har et problem med huller i cykelstierne og nedhængende grene, Niels vil prøve at løse dette ved at tage det op på et møde med Hørsholm Senior Råd.
Svømmeholdene har et problem med, at der nogle dage er for mange i bassinet, idet det sene hold (ventelisteholdet) ofte kommer tidligere end den tid de har fået tildelt.
Gymnastikholdet fik grønt lys til at undersøge pris og derefter indkøbe fitness bolde.
Billardholdene har problemer med rengøring og rens af gulvtæppe i lokalet, men vil selv løse dette. 
Der er stadig problem med rengøring af lokalet bag skøjtehallen og sammenføjning af gulvbrædder i dette lokale. Ole vil, som mange gange tidligere, tage kontakt til Søren Strand for at få løst dette.
Punkt 5 Per oplyste, at han har fået bevilget tilskud fra Trygfonden til gennemførelse af 1. hjælps kurser til HSI,s instruktører og bestyrelsesmedlemmer.
Onsdag den 12. oktober fra kl. 12.00 til kl. 15.00 tilbydes der et opdateringskursus.
Torsdag den 13. og torsdag den 27. oktober tilbydes et 7 timers begynderkursus fra kl. 9.00 til kl. 16.00.
Niels fortalte om dette års afvikling af Tour de Hørsholm, som desværre kun havde ca. 65 deltagere og at dette ikke står mål med det arbejde udvalget lægger deri, dels kan det skyldes at annonceringen ikke har været tilstrækkelig, men også, at der lige på dette tidspunkt i juni er flere cykelløb.
Niels fortalte desuden, at Hørsholm Senior Råd har lavet en Seniorguide til 60+’erne og en folder om Aktiv Senioruge fra den 19. til den 23. september dette år. Begge foldere var til udlevering til mødet.
  Preben sluttede mødet med at sige tak til de mange fremmødte for et rigtig godt møde, hvorefter der var der livlig snak om alt hvad der foregår og kommer til at foregå i den nye sæson i HSI.
Referent
 
 
 
 
 
Kirsten. Mødet begyndte kl. 11.30 og sluttede ca. kl. 14.00.
 
 

 
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk