Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI onsdag den 14.december 2016
Til stede
 
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen,
Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra 1. november 2016 blev godkendt.
Punkt 2
Information
Om 2016:
 
a. John: Det har været et turbulent år bl.a. grundet problemer med opdatering af dankortoplysninger, hvor flere fra bestyrelsen har, fra vores kontor, hjulpet de medlemmer, som havde brug for det.
Vi har desværre måttet lukke et af afspændingsholdene onsdage, til gengæld er der oprettet et nyt yogahold torsdage og et Ballroom fitness hold onsdage.
 
Hemingway gruppen er stadig interesserede i at høre et indlæg om HSI, og vi arbejder videre på at forberede dette med tilhørende billeder, som Søren har lovet at hjælpe med.
 
John sluttede med at sige bestyrelsen tak for et godt og indholdsrigt samarbejde i det forgangne år!   
 
b. Preben berettede om HSI’s problemer med instruktør- og lokalemangler.
I den kommende sæson har Winnie og Marianne Windelin på skift lovet at overtage vandgymnastikken om onsdagen. Vi mangler instruktør til gigtgymnastik om onsdagen.
På Tour-Cykelhold B tirsdage er der kun få medlemmer, hvorfor Preben arbejder på at få en ny instruktør til dette hold.
 
Ballroom fitness har behov for at få et større lokale til holdet, hvorfor Preben har været på Hørsholm Kommune for at høre, om det er muligt at få et nyt træningslokale ved ishockeyhallen tildelt.
 
HSI holder sæsonens andet instruktørmøde på Selmersbo mandag den 20.februar 2017.
Svømning tirsdag den 13. december blev aflyst!
Preben sørger for at overrække julegratiale til Søren Strand, idrætsparken!
Bestyrelsen skal finde et nyt medlem, idet John afgår ved generalforsamlingen 2017.  
 
c. Kirsten synes det har været et spændende, men travlt forår, dels grundet først instruktørmøde, generalforsamling, HSI’s 20 års fødselsdag og Tour de Hørsholm, hvor vi desværre har måttet indse, at udvalgets forarbejde har været for omfattende i forhold til deltagerantal.
 
d. Bodil gav udtryk for, at hun er tilfreds med sit arbejde, som bl.a. består af kontakt til DGI, tilmelding til kurser for instruktørerne, når der er behov for det, og ellers mange andre opgaver i HSI. John overdrager snart de administrative ting, heriblandt password, til Bodil.
Bodil vil desuden på instruktørmødet informere om medlemskortene til svømmerne: Hvem der skriver disse og hvorfra de skal udleveres.
 
e. Søren befinder sig glimrende med de opgaver, dels hjemmesiden, dels andre informative opgaver han har i bestyrelsen.
Punkt 3 Else er godt tilfreds med sit arbejde i HSI, men synes det har været et travlt år med mange opgaver i forbindelse med opdatering af kortoplysninger fra medlemmerne til Klub Modul, har desuden haft problemer med at få pengene for 1. hjælps kurserne refunderet fra Trygfonden, men har nu modtaget disse.  Else vil helst selv styre opgaven med indmeldelse og udmeldelse af medlemmer, og kunne desuden oplyse at økonomien i HSI er god!
 
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling.
Punkt 5  Niels er godt tilfreds med at være med i HSI’s bestyrelse. Der er intet specielt nyt herfra, og John modtager fortløbende referater fra HSR’s møder.   
Det er meget vigtigt at HSI og HSR gensidigt ved, hvad der sker på deres områder.
  
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI i januar og 1. februar 2017 på HSI’s kontor (fra kl.9.15 til kl. 10.00):
Den 4. januar: Kirsten, den 11. januar: Bodil, den 18. januar: Else, den 25. januar: Søren,
Den 1. februar: Preben.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 7. februar kl. 13.00 på HSI’s kontor.
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede kl.14.30 i Kirstineparken 38,
herefter var der dejlig julefrokost hos Gunhild og Flemming i Kirstineparken 36.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk