Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 1. november 2016
Til stede
 
afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra 4. oktober 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
a. John har sendt mailen fra Teknisk Forvaltning vedrørende kommunens cykelstier til samtlige cykelhold.
b. Preben og John: Cykelhold B kører videre med ny instruktør, som erstatter afdøde Jørgen Christiansen. Winnie Møller overtager revisorjobbet efter Jørgen Christiansen.
c. John og Preben: HSI beholder billardlokalet til brug for billardholdene.
 
Punkt 3 Else har endnu ikke modtaget regning fra Selmersbo vedrørende vores forbrug ved instruktørmødet i august.
Kokkedal kirke har ikke sendt regning for HSI’s leje af lokaler til danseundervisning.
Regning for rengøring af HSI’s kontor er heller ikke modtaget.
HSI har på budgettet afsat 17.000 kr. til betaling af 1. hjælps kurser 2016, og der er udbetalt 15.187 kr. til kursusleder Søren. Per Groth videresender regningen til Trygfonden.
Økonomien i HSI er god og Else har ”styr” på Klub Modul systemet.
 
Per Groth har fået et hjælpeinstruktør-honorar på 750 kr. for sin medvirken til oprettelse af
1. hjælps kurser i de år, HSI har brug for at gennemføre disse.
Else har været på HSI’s kontor flere onsdage for at hjælpe flere af gymnastikholdenes medlemmer med opdatering af deres kortoplysninger.
Punkt 4 Da HSI har nedlaget pc’en på kontoret har Else fået bevilget en PC-er og Printer og udgifter vedrørende brug af disse.
 
Punkt 5  Niels: Der er intet specielt nyt herfra, og John modtager fortløbende referater fra
HSR’s møder.   
  
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI i november på HSI’s kontor (fra kl.9.15 til kl. 10.00).
den 2.11.: Else, den 9.11.: Preben, den 16.11.: Kirsten, den 23.11.: Bodil, den 30.11.: Kirsten.
Kontorvagter i december på HSI’s kontor 7.12.: Ole/Søren, den 14.12.: Bodil.
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes onsdag den 14. december kl. 13.00-14.00 hos Kirsten i Kirstineparken 38.  
Efter bestyrelsesmødet vil der være julefrokost, som Gunhild i Kirstineparken 36
har tilbudt at afholde, for bestyrelsesmedlemmer med ledsager.
Gunhild vil gerne have besked om, hvem der deltager i denne frokost.
 
Punkt 8 John og Else prøver at få et overblik over svømmeholdenes medlemmer, idet der nu er ventelister på holdene, og Bodil tager kontakt til receptionen i svømmehallen, for at få et overblik over, hvem der p.t. ikke har afhentet medlemskortet, og hvem der evt. skal slettes.
Winnie overtager vandgymnastik holdet onsdag den 2. november.
Søren skal have besked om ændring i instruktør gruppen til HSI’s hjemmeside.
Ændringerne fremgår også af HSI’s bestyrelses referater.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede ca. kl. 15, hvorefter Bodil, Else og Kirsten tog en tørn med rengøring af samtlige skabe i kontoret og oprydning i ”gamle” papirer.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk