Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 4. oktober 2016
Til stede
 
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance. Per Groth deltog under punkt 2a. 1. hjælps kurser
 
Punkt 1 Bestyrelsesmødereferatet fra 29. august 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
a. Per kunne fortælle, at der til 1. hjælps genopfriskningskurset var tilmeldt flere end ønskeligt, men at der var nogle stykker, som var meldt fra og at der nu er 13. tilmeldte.
Til det grundlæggende 1. hjælps kursus er tilmeldt 6. personer, derfor vil Kirsten sende en mail ud til HSI’s medlemmer for at høre, om der er interesse for dette, og at tilmelding skal ske til Per. Begge kurser holdes på HSI’s kontor, hvor der vil være kaffe og vand til de fremmødte.
 
b. John: Hanne Hyllested stopper ved sæsonens udgang efter mange år som instruktør i HSI med gigt- og vandgymnastik. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en afløser for Hanne.
Svend Humble er begyndt som instruktør for softball holdet torsdage i Hørsholmhallen.
 
c. John repræsenterede HSI ved leder af svømmehallen Erik Jacobsens reception, som til John kunne fortælle, at han altid havde været glad for samarbejdet med HSI.
 
d. Ole havde fået opgaven at koordinere maling og rengøring af HSI’s kontor og kunne fortælle, at dette var forløbet godt og været en fin opgave for ham og Preben at bære de nye stole og resten af inventaret tilbage. Bodil, Else og Kirsten har afsat et par timer efter bestyrelsesmødet den 1. november til at rengøre skabe og køleskabet i kontoret.
HSI betaler for renoveringen.
Der bliver ikke anskaffet en ny PC-er og printer til kontoret, idet disse ikke var tidsvarende.
 
e. Ole har talt med Susanne Dethlefsen og Hanne Hyllested om problemet med gulvet i gymnastiklokalet bag skøjtehallen, begge to har accepteret at det er ”til at leve med” nu.
 
 
f. Preben og John deltog med en opmærksomhed fra HSI ved en fin reception, som blev afholdt i forbindelse med Idrætschef Svend Erik Søgårds afsked og jubilæum.
 
g. Preben har, i forbindelse med rengøring af tæppet i billardlokalet, intet hørt fra holdet.
 
h. Preben: Der er indkøbt 75 fitness bolde og 4 net til gymnastikholdet og Else har modtaget og betalt regningen for dette.
 
i. Preben: Rungsted floorball vil gerne låne Hørsholmhallen en tirsdag, og Elsebeth vil derfor aflyse gymnastikholdet denne dag. 
 
j. Preben: Hanne Skovlund er, efter spørgsmål hertil, gjort bekendt med regler for honorar til instruktører i HSI.
 
k. Preben bad om at få HSI’s hjemmeside opdateret, og udmeldelser skal ske til Else og John.
 
l. Preben: HSI’s instruktørmøde vil blive afholdt på Selmersbo mandag den 20. februar 2017.
 
Punkt 3 Else har brugt meget tid med indsættelse af kortopdatering for medlemmer, lige som hun, Søren og John den 9. og 16. november fra kl. 12.00 til kl. 14.00 vil være på HSI’s kontor for at hjælpe de medlemmer, som har brug for dette.
Søren har derfor fra Else fået et sæt nøgler til kontoret.
Selmersbo har ikke sendt regning for vores forbrug af drikkevarer på instruktørmødet.
Else oplyste desuden at økonomien i HSI er god. 
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling.
Punkt 5 a. Niels: Hørsholm Kommune har nedsat en gruppe med et cykelhold, der bliver guidet igennem cykelstierne for at konstatere, om der er huller m.m. som skal udbedres, henvendelse herom skal gå til Teknisk forvaltnings chef Katrine Lange.
 
b. Tour de Hørsholm udvalget er, efter et møde den 8. september 2016 på Selmersbo, blevet enige om at nedlægge Touren efter 9 år, grundet for få fremmødte i forhold til arbejdsindsatsen fra udvalget og de mange involverede HSI vagter. Trøjerne, som er tilbage herfra vil Niels give til cyklistprøvehold på skoler og måske også til spejdere i Hørsholm.   
  
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI i oktober fortsætter i Badmintonhallen med John på HSI’s telefonen.
 
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes tirsdag den 1. november kl. 13.00 på HSI’s kontor.  
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt, men en glæde over at være tilbage i vores rene, nymalede og ny møblerede kontor.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00  og sluttede ca. kl. 15.30.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk