Referent
 
 
 
 
 
.
 
 
Beslutningsreferat af bestyrelsesmøde i HSI den 29. august 2016
 Dette blev afholdt direkte efter instruktørmødet med evaluering heraf.
 
 
Punkt 1
 
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at mødet med instruktørerne var forløbet rigtig godt med en god stemning og med mange relevante spørgsmål, som vi besvarede, så godt som det var muligt.
Punkt 2 Preben henvender sig til Søren Strand vedrørende rengøring.
Der bliver oprettet 3 1. hjælps kurser, som Per Groth vil sætte i gang og tage sig af.
Medlemskortene er skrevet til svømmeholdene og de har fået besked om, at de kan afhentes i svømmehallens reception de første 2 svømmedage, med en oplysning om, at hvis de ikke er afhentet senest en måned før disse datoer, vil blive afmeldt holdene, med mindre at der er en særlig grund til dette.
Ole kontakter Hanne Hyllested og Susanne Dethlefsen vedrørende problemet med gulvet i afspændingslokalet.
Billardholdene kommer med et overslag over, hvad det koster at rengøre tæppet i deres lokale.
 
Punkt 3 Preben fortalte, at Erik Jacobsen, som i 37 år har været ansat i Svømmehallen, holder op, hvorfor John vil deltage i receptionen den 31. august, for at overrække en opmærksomhed fra Hørsholm Senior Idræt. Samtidig vil der blive indkøbt en opmærksomhed fra HSI til Svend Erik Søgaard til hans afskedsreception, som vi p.t. ikke kender datoen for.
Ole koordinerer rengøring og maling af HSI’s kontor med Søren Strand, hvilket i skrivende stund er ved at være på plads, ifølge Preben og Ole!
 
Punkt 4 Næste bestyrelsesmøde bliver tirsdag den 4. oktober kl. 13.00, mødested følger senere.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. ca. 14 og sluttede ca. kl. 15.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk