Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 9. august 2016
Til stede
 
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Ole Bjerregaard og Kirsten Villefrance.
Else Larsen, Niels Møller.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 24. maj 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
a. John: Afspændingshold tirsdage er nedlagt.
b. Et nyt yogahold mandage fra kl. 12.00 til kl.13.30 med Hanne Skovlund som instruktør er fuldt besat. Et nyt Ballroom fitness hold onsdage fra kl. 10.30-kl. 11.30 i Kokkedal Kirke med Etty Holgersen som instruktør er oprettet med p.t. 12 tilmeldte.
c. John: Alle mails som kommer til kontakt@hsid.dk kommer nu til 20 74 66 61.
d. John holder op som instruktør mandage på soft tennis holdet. Jørgen ”smed”, som er instruktør på bordtennisholdet samme tid, varetager herefter denne opgave.
e. Søren: I forbindelse med ønsket om et nyt forsidebillede af den ny renoverede Hørsholmhal til Aktivitetsfolderen, vil Søren forsøge at tage et mere tidsvarende billede.
f. Preben følger op på sagen med at skaffe en ny svømmeinstruktør tirsdage til afløsning for Lissy Lumbye.
g. Hørsholm Kommune/Idrætsparken har sørget for, at vi har fået opsat radiatorer i vores kontor og bevægerummet, så vi fremover vil have varme i disse 2 lokaler.
h. Preben har bestilt 350 medlemskort primært til brug for svømmeholdene. Kortene vil vi modtage den 23. august. Når Bodil og Kirsten har påskrevet navne, har svømmehallens reception, ifølge Svend Erik Søgaard, lovet at udlever disse til medlemmerne.
Kirsten skriver en mail til svømmeholdene om, at de kan afhentes i svømmehallen fra sæsonstart i september nemlig tirsdag den 6. og onsdag den 7. september.
I samme mail vil svømmemedlemmerne blive gjort bekendt med, at hvis kortene ikke er afhentet senest en måned efter sæsonstart for svømning, vil de blive afmeldt holdene.
i. Preben har talt med Svend Erik Søgaard, som har lovet, at han undersøger hvem der skal udføre og hvordan rengøring og maling af vores kontor skal foregå.
j. Preben: i forbindelse med Instruktørmødet den 29. august kl.11.30 på Selmersbo vil Bodil købe småkager og mælk, Kirsten bestiller smørrebrød og skriver indbydelse til instruktørerne.
Preben aftaler køb af vand, øl m.m. med Selmersbo.
Bestyrelsen møder en halv time før mødet begynder for at forberede det praktiske.
k. Preben fortalte at HSI havde været nævnt i en helsides artikel i Politikken i forbindelse med de tilskud Trygfonden sponsorerer til vores 1. hjælps kurser.
l. Preben fortalte at HSI er inviteret til reception den 29. september i forbindelse med Svend Erik Søgaards 40-års jubilæum og samtidig afsked fra Idrætsparken.  
Finn Rolf Sørensen holder 85-års fødselsdag mandag den 15. august fra kl. 14-16 på Selmersbo. John og Kirsten deltager i denne anledning med en opmærksomhed fra HSI.
John og Bodil kontakter Liselotte Larsen for at overrække hende en opmærksomhed i forbindelse med hendes 80-års fødselsdag. John vil ringe for at høre hvornår det er passende.
Punkt 3 John har talt med Gunhild og overbragte den besked fra hende, at overdragelsen af kassererjobbet til Else var gået fint, og Else har berettet, at hun er fortrolig med systemet.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling.
Punkt 5 Kirsten, med supplement fra den øvrige bestyrelse, berettede om afholdelsen af Tour de Hørsholm: Arrangementet på dagen gik fint, og de fremmødte havde en god oplevelse.
Der var i bestyrelsen enighed om, at der var for få deltagere til det store forarbejde et sådant arrangement kræver. Vi håber, at dette skyldes den manglende information fra Ugebladet.  
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI i september håber vi kan fortsætte i Badmintonhallen med John på HSI’s telefonen, idet vi endnu ikke ved, hvornår vores kontor er brugbart.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen afholdes mandag den 29. august efter instruktørmødet med evaluering af dette møde og eventuelle andre kommende punkter.
Punkt 8 John annoncerede, at han fratræder HSI’s bestyrelse som formand på den kommende generalforsamling.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos John og sluttede kl. 15.00.
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk