Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 24. maj 2016
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Else Larsen, Bodil G. Hansen, Søren Pind, Niels Møller, Gunhild Bjerregaard og Kirsten Villefrance.
Ole Bjerregaard.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 5. april 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John: HSI deltog ved indvielsen af den ny renoverede Hørsholmhal den 16. april med en bordtennis aktivitet, hvor spillerne var iklædt HSI’s klubdragt, der var et skuffende fremmøde til arrangementet. 
b. John: deltog ved et godt besøgt temamøde på Louiselund den 28. april og udleverede mange aktivitetsfoldere, hvor specielt fysioterapeuterne gerne vil modtage flere foldere.  
c. Bodil: deltog i Frivilligcenterets generalforsamling den 26. april, som blev afholdt på Sophielund med genvalg til bestyrelsesmedlemmerne og efterfulgt af spisning.
d. Bodil: Ved DGI’s afholdte badmintoninstruktion i badmintonhallen var der 27 fremmødte medlemmer, hvilket må siges at være en succes, idet det var det andet arrangement i år.
e. Bodil: Et ønsket kursus for en instruktør i pilates tages op på et senere møde.
f. Else, Søren: Else underviser med succes Søren i administration af HSI’s hjemmeside. Der er et ønske om at få flere aktuelle billeder lagt ind, og der fortsættes med ”go mini site” systemet.
g. Alle: Forslag om person til udnævnelse til ”Årets Frivillig 2016” indsendes til Kirsten.
h. Preben: taler med Etty om tid, lokale, kursus for oprettelse af et Ballroom fitness hold.
i. Preben: Der er ikke fundet nye instruktører til afspændings- og svømmeholdene tirsdage.
Lissy Lumbye fortsætter indtil videre med svømmeholdet.
j. Preben: Vedrørende HSI’s brug af Lilletrommen er dette kun muligt til enkelte ansøgte arrangementer, idet den skal bruges til ad hoc arrangementer. Preben taler med Etty om dette.
k. Preben: Hanne Skovlund vil gerne oprette endnu et yogahold, mandage eller onsdage, Preben taler med hende om dette.
l.  Preben taler med Søren Strand om yderligere varme i bevægerummet ved HSI,s kontor.
m. Preben: Der er stadig problemer med varmen i Rådhushallen, vi afventer næste sæson.
Gymnastikholdet tirsdage flytter derfor fra næste sæson til Hørsholmhallen fra kl.10 til 11.30.
HSI råder over Rådhushallen onsdage fra kl. 9.00 til kl. 12.00, derfor taler Preben med Susanne om hun vil lægge sine hold sammen med mulighed for selv at bestemme tidspunkt for dette.
n. Preben: Det vil koste HSI 12.970,00 kr. at få installeret de ønskede opbevaringsskabe i Hørsholmhallen, så det blev besluttet fortsat at gøre brug af de nuværende faciliteter.
o. Preben: Der er ingen problemer med bookning af lokaler, og HSI har fået de ønskede.   
p. Preben bestiller 500 medlemskort til sæson 2016/2017 som mest bruges til svømning.
q. Preben: har været til møde vedrørende dagliggang i Hørsholmhallen, og et af resultaterne derfra var, at HSI på alle ugens 7 formiddage kan søge om benyttelse af samtlige faciliteter der, inklusiv kontorlokale og motionsrum, hvor Marianne Windelin  gerne vil hjælpe os i gang.
r. Alle: ønsket om at få malet og rengjort HSI’s kontor, besluttes udført af et professionelt firma, desuden vil vi aftale en dag, hvor instruktørerne kan få udleveret de sidste klubdragter.
s. Preben: osteoporose holdet flytter fra næste sæson til bevægerummet, hvor bolde m.m. flyttes og må opbevares på de ny renoverede toiletter der.
Punkt 3 Gunhild: Økonomien i HSI er god og Gunhild er ved at overbringe kassererjobbet til Else, som allerede er godt i gang med opgaven.
Det blev besluttet at HSI fremover har en gratis prøveperiode for nye medlemmer på 2 mdr.
Punkt 4 John og Preben: Et forslag fra en billardinstruktør, om overtagelse af billardholdet, resulterede i et møde med Jeff, hvor han fik mandat til at oprette en privat klub med benyttelse af de tider HSI ikke råder over. HSI har sagt nej til at indkøbe et snookerbord til holdet.
Punkt 5 Niels har overfor HSR fremhævet den flotte og meget velbesøgte 20-års fødselsdagsfest for HSI, og kunne berette at forberedelsen af Tour de Hørsholm cykelløbet ”kører på skinner”.
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI begynder først ved sæsonstart i september måned.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen holdes tirsdag den 9. august, oplysning om mødested følger senere.
Instruktørmødet holdes i Selmersbo mandag den 29. august.
Punkt 8 Preben har fået overdraget HSI’s telefon, idet John er på ferie fra den 28. maj til den 12. juni.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos John og sluttede kl. 15.30.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk