Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 5. april 2016
 
Til stede
Afbud
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Bodil G. Hansen, Ole Bjerregaard, Niels Møller, Gunhild Bjerregaard og Kirsten Villefrance.
Else Larsen og Søren Pind.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2016 blev godkendt.
Referatet fra det konstituerede bestyrelsesmøde den 14. marts 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Johns ferie: 31.3.-14.4. er aflyst og holdes i stedet fra den 28.5. til den 12.6.2016.
b. John: Else deltager i Frivilligcenterets generalforsamling tirsdag den 26. april 2016.
c. John: Tove har meldt sig som interesseret i at overtage Liselottes afspændingshold, som instruktør, og vil gerne samtidig indkopiere pilates i dette hold.
d. John har aftalt med Svend Erik Søgaard, at HSI deltager med bordtennis ved indvielsen af Hørsholmhallen den 16. april 2016. John deltager med udlevering af brochurer m.m.
e. John fortæller om HSI ved Louiselunds temamøde den 28. april og udleverer brochurer.
f. John: HSI deltager ikke ved Hørsholm Kommunes kulturdag den 20. august 2016.  
g. John: HSI deltager ikke ved DGI’s inspirations- og netværksmøde den 6. juni 2016.
h. John: Spørgsmålet om Klubmoduls eventuelle overtagelse af HSI’s hjemmeside udsættes til næste bestyrelsesmøde.
i. Bodil: Torsdag den 7. april fra kl. 9.00-kl.11.00 afholder DGI badmintoninstruktion i Badmintonhallen. Der er 30 tilmeldte. Preben deltager, hvis der er behov for dette.
j. Vedrørende restlageret af klubdragter blev det besluttet, at der sendes en mail til instruktørerne når kontoret er rengjort, for at høre om de er interesserede i at overtage disse.
k. Preben: Indenfor de næste 2-3 uger kommer Søren Strand med en dato for, hvornår de vil gøre gulvet rent i HSI’s kontor. Vi skal selv sørge for at bære møblerne m.m. ud.
l.  Preben deltager d.d. kl. 17.00 ved mødet i Hørsholmhallen vedrørende dagliggang i Hallen.
m. Preben: Susanne fortsætter med sit afspændingshold, Jørgen ”smed” med sit bordtennishold og Elsebeth med sit gymnastikhold i hele maj måned. Der er ok for dette.
n. De tilstedeværende medlemmer af udvalget fortalte om status på forberedelserne til HSI’s 20 års fødselsdagsarrangement, som forløber godt og der er ”styr” på det meste.
John har fået indbydelsen, som han sender ud til medlemmer og evt. Hørsholm kommune.
John kontakter Søren Pind for at bede ham tage kontakt til Ugebladet for at få et indlæg deri.
o. Preben: Hanne Skovlund vil gerne oprette et nyt yogahold fra kl. 10.00 til kl. 12.00 enten mandage eller onsdage.
p. Preben har bedt Søren Strand undersøge, om HSI kan bruge Hørsholmhallen tirsdage fra kl. 10.00 til kl. 12.00 til Elsebeths hold, idet et nyt firma overtager rengøringen der.
q. Preben: Hjemmesiden skal rettes vedrørende Elsebeths hold i Rådhushallen til tirsdage
Fra kl.10.00-kl.11.30, i stedet for som nu står fra kl. 10.30- kl. 12.00.  
Punkt 3 Gunhild: Økonomien i HSI er god og Gunhild vil hjælpe Else i gang med opgaven.
Punkt 4 John: Et forslag fra en instruktør om at nulstille holdene efter sæsonen kan ikke effektueres, idet det er instruktørerne, som styrere dette.
Punkt 5 Niels fortalte, at HSR skal til møde med boligselskabet DAB vedrørende brug af hospitalsgrunden, ligeledes kunne han berette at Tour de Hørsholm cykelløbet ”kører på skinner”.
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI onsdagene den 6.-13.-20.-og 27. april: klares af Else og
John (på telefon).
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen holdes efter 20-års fødselsdagen den 27. april ca. kl. 15 i Hallen.
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 12.00 hos Kirsten og sluttede kl. 13.30 med efterfølgende frokost.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk