Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 2. februar 2016
 
Til stede John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen,
Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 12.januar 2016 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Bodil, Else og Kirsten har deltaget i foreningsmøde afholdt af Frivilligcenteret
den 1.februar, hvor mange emner blev drøftet på tværs af foreninger og frivillige grupper:
Hvad kan Frivilligcenteret hjælpe disse med, og som noget nyt bliver der oprettet en ”frivillig børs”, hvor denne kan tilbyde ting og modydelser til hinanden. Emnet forsikring af de forskellige frivillige blev belyst. Emnet ”integration af nye borgere i Hørsholm” blev også debatteret. ”Frivillig fredag” afholdes i 2016 den 30. september.
b. Ole orienterede om udvalgets arbejde med planlæggelse af HSI’s 20-års fødselsdag:
Basket klubbens lokaler i Hørsholmhallen er reserveret, Hanne Falkensteen og Morten Slotved har givet tilsagn om at deltage, Kjeld Flemming vil spille under receptionen, ligesom Sophiekoret vil underholde med et par numre. I skrivende stund har udvalget efter bestyrelsesmødet afholdt møde vedrørende flere praktiske ting i forbindelse med receptionen.
c. Else har talt med Anders fra Klub-modul om eventuelt at skifte fra vores nuværende hjemmesidesystem til Klub Moduls system. Det vil måske være en god ide at have begge systemer fra samme udbyder og Else undersøger pris m.m. i denne forbindelse.
d. Preben: de ca. 60 deltagere i tirsdags gymnastikken i Rådhushallen har i en periode haft problemer med at holde varmen, det viste sig at være et generelt problem, som delvis er løst ved at indslusningsvarmen er reguleret og der bliver arbejdet på at installere en varmeregulator.
e. Badminton holdet er tilbage i Hørsholmhallen om onsdagen.
Volleyball holdet er tilbage i Hørsholmhallen om torsdagen.
Soft tennis holdet er flyttet fra Rådhushallen til Hørsholmhallen om torsdagen.
Bordtennis holdene er flyttet til Rådhushallen.
f. HSI’s kontor i Hørsholmhallen er stadig ikke brugbart, idet der ikke er gjort rent.
Vi kan tidligst bruge det i marts måned. Vi ser på det, når der er givet grønt lys derfor, og er klar over, at der skal bruges nogle arbejdstimer på rengøring af skabe m.m.
Preben taler med Karen Allermann om hendes brug af lokalet ved kontoret til gymnastik.
g. Vi gør stadig brug af de 3 højskabe i Hørsholmhallen bl.a. til soft tennis bolde.
h. John fortalte, at han havde fået en henvendelse fra Hemingway gruppen om et 3 kvarters foredrag om HSI. Ligeledes har Birgit fra Sophielund fået denne henvendelse.
Der var enighed om at arbejde videre med sagen. Kirsten deltager som ”bisidder” ved mødet.  
Punkt 3 Gunhild fortalte, at hun har aftalt mødet med HSI’s revisorer til mandag den 8. februar.
Budget og regnskab vil blive rettet til og være klar til underskrift før dette møde.
Gunhild sørger for vin til de to revisorer og bestiller smørrebrød til mødet.
Økonomien i HSI er stadig god.
Punkt 4 John havde vedhæftet et ”hvem-gør-hvad” skema til dagsordenen i forbindelse med instruktørmødet mandag den 22. februar. Dette blev gennemgået, og der blev sat navne på de forskellige opgaver.
Det blev besluttet, at John på mødet uddeler et print til instruktørerne af den nye forretningsgang vedrørende oprettelse/forbliven og nedlæggelse af hold.
Punkt 5 Niels kunne fortælle, at John får referater fra HSR’s møder tilsendt.
HSR har fremstillet en folder, som fortæller om deres arbejde, ligesom Seniorinformation 2016 bliver tilsendt alle borgere over 60 år. Dog kun et eksemplar til den ældste på adressen.
Niels vil i HSR tillige fremføre et ønske om en stor hal i forbindelse med udarbejdelse af projektet til det nye byggeri på hospitalsgrunden.  
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI onsdagene den 3.-10.- og 24. februar: klares af Else og John (på telefon).
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: tirsdag den 1. marts kl. 13.00, hvor? bliver udmeldt senere.    
Punkt 8 John: Vi evaluerer instruktørmødet kort efter mødet den 22. februar på Selmersbo.
Else har gjort Ugebladet opmærksom på en navnefejl i forbindelse med artikel om bordtennis.
Bestyrelsen godkendte deltagergebyr i forbindelse med DGI badmintonturnering i Lillerød afholdt den 25. januar og en i Lynge, som bliver afholdt den 7. marts.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Gunhild og sluttede kl. 14.30.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk