Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI tirsdag den 12. januar 2016
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen,
Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller (kom lidt senere) og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 3. december 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Preben har, efter aftale med Jørgen ”Smed”, talt med Søren Strand, som vil hyre et transportfirma til at flytte bordtennisbordene fra Hørsholmhallen til Rådhushallen.
b. Preben: Hørsholmhallen mangler på nuværende tidspunkt kun at få færdiggjort TV-tårnet.
Dette skønnes at tage ca. 10 arbejdsdage.
Onsdag den 20. januar flytter badminton holdet tilbage til Hørsholmhallen.
Torsdag den 21. januar flytter Volleyball holdet tilbage til Hørsholmhallen.
Torsdag den 21. januar flytter Soft tennis holdet fra Rådhushallen til Hørsholmhallen.
Torsdag den 21. januar flytter bordtennisholdene til Rådhushallen.
Alle involverede hold er orienterede om flytningen.
c. Preben har aftalt med Torben Ellekjær, at han fortsætter som instruktør for soft tennisholdet torsdage i Hørsholmhallen.
d. John orienterede om de problemer, der er med den lave temperatur i den store Rådhushal:
p.t. er temperaturen ca. 15 grader. John har orienteret Thorkild Gruelund om problemet.
Preben: Rådhusets varmemestre er i gang med at udbedre dette ved at sætte indblæsningstemperaturen op fra 20 grader til 23 grader. Preben følger fortsat udviklingen.
e. Preben har reserveret Selmersbo til afholdelse af instruktørmøde mandag den 22.februar.
Indbydelsen til instruktørmødet skal udsendes 14 dage før afholdelse af mødet.
Selmersbo er også reserveret til afholdelse af generalforsamlingen mandag den 14. marts.
f. Kirsten orienterede om at udvalget, som ud over hende består af Gunhild, Bodil, Else og Ole, er begyndt at undersøge mulighederne for afholdelse af HSI’s 20 års fødselsdag.
Preben vil snarest undersøge og tilbagemelde til udvalget, om brug af Hørsholmhallen til dette arrangement. I skrivende stund er dette gjort, og vi har fået tilladelse til at anvende Hørsholmhallen og et mindre lokale i hallen til dette. Udvalget vil snarest besigtige hallen.
John vil kontakte Morten Slotved og Hanne Falkensteen vedrørende ovennævnte.
g. Ragnhild holder op som svømmeinstruktør for HSI om tirsdagen pr. 1. januar 2016, hvorefter Lissy Lumbye overtager holdet som instruktør.
h. John: Liselotte Larsen holder op som instruktør på afspændingshold 2B om tirsdagen ved sæsonafslutningen, og Preben vil kontakte Jette Baad, med henblik på en eventuel overtagelse af holdet.
Punkt 3 Gunhild fortalte at økonomien i HSI er god.
Punkt 4  John: Forretningsordenen med bilag for HSI, som alle i bestyrelsen har modtaget som vedhæftede filer, blev gennemgået og godkendt.
John foretager herefter de forskellige ønskede rettelser og sender disse til bestyrelsen til endnu en gennemgang. Herefter lægges materialet ind på HSI’s hjemmeside.
Punkt 5 Niels havde under sit punkt ingen bemærkninger.
Punkt 6 Kontorvagterne i HSI onsdagene den 13., 20. og 27. januar og den 3. februar: klares af Else og John (på telefon).
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: tirsdag den 2. februar kl. 13.00 hos Gunhild,
Kirstineparken 36. 
Punkt 8 John fortalte om en invitation HSI har modtaget fra Frivilligcenteret til årets første foreningsmøde, som foregår mandag den 1. februar kl. 17.00-kl. 19.00 på Selmersbo.
Bodil, Else og Kirsten deltager og Kirsten tilmelder de 3 til mødet inden den 28. januar.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Bodil, grundet ombygning af hallen, og sluttede kl.15.
Herefter blev der afholdt et lille ”Brain Storm” møde af den dertil nedsatte gruppe til at komme med ideer til afholdelse af  HSI’s 20 års fødselsdag. Dette møde varede til ca. kl. 16, og der arbejdes videre med projektet.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk