Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 5. november 2015
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen,
Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 10. september 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John har sendt kontrakten vedrørende leje af badmintonhallen for sæson 2015/2016 til HØBK’s formanden Ulrik Danmark og afventer den retur med hans underskrift!
b. Else gennemgik kurset hos Klubmodul, som hun, Bodil og Kirsten deltog i den 16. september i Slangerup! Kurset var en generel og god gennemgang af alle kursets facetter.
Vores spørgsmål vedrørende ventelister og hvordan medlemmerne fik dette oplyst, fik vi svar på. John og Gunhild ved at det fungerer, som det skal. Ligeledes fik vi en orientering om, hvordan man laver mailgrupper.
På bestyrelsesmødet blev det herefter drøftet, om det skal være muligt for holdledere og instruktører at gå ind og slette medlemmer fra listerne, men der var enighed om, at kun John og Gunhild er administratorer til dette.
c. John og Kirsten fortalte om HSI’s medvirken ved Seniordage på Sophielund torsdag den 1. oktober, hvor der var deltagelse fra mange forskellige foreninger.  Her var fin stemning og mange var interesserede i at høre om HSI, hvilket også gav 3-4 nye medlemmer.
d. Kirsten orienterede om Frivillig fredag på Rungstedgård den 25. september, hvor HSI var repræsenteret med 11 medlemmer af de ca. 60 fremmødte frivillige. Kirsten har evalueret dagen til Frivilligcenteret med en bemærkning om, at der ikke var fokuseret meget på idræt.
e. John. Volleyballholdet har fået ok til at afholde julefrokost på vores kontor
den 10. december, hvis forholdene tillader dette.
f. Bestyrelsen holder julefrokost hos Gunhild, Kirstineparken 36, tirsdag den 15. december
kl. 17.00. Ole sørger for drikkevarer og Gunhild lægger hus til og bestiller mad udefra.
g. Preben fortalte, at rum 133 i Rådhushallen efter ønske fra holdlederne til Yoga mandage og torsdage og osteoporose tirsdage, fremover vil fortsætte med deres hold der.
Dette er fra Søren Strand givet tilladelse til.
h. Preben og Ole har talt med Søren Strand om muligheden for at vende tilbage til Hørsholmhallen.  Søren Strand har givet tilladelse til, at vi fortsætter i Rådhushallen i 2 uger.
Hans Olsen og Lis Øbell mødes for at lave en orientering til gymnastikholdene om dette.
Rengøringen i vores kontor vil inden ibrugtagning blive udført og betalt af Idrætsparken.
Der bliver ikke orienteret bredere ud, før vi ved noget mere konkret om tilbageflytningen.
I. Preben orienterede om, at HSI har oprettet et nyt vandrehold mandage med Nina Sverdlin som holdleder. Holdet har allerede tilmeldt 20 medlemmer.
J. Preben: Ved henvendelse fra et medlem, som ikke havde fået medlemskort, blev det besluttet ikke at købe flere, men kopiere eventuelle manglende. Problemet er løst.
k. Preben har, efter ønske fra Etty og danseholdene givet hende lov til at købe et head sæt.
l. Preben har haft kontakt med Jeff fra Billardholdet, som har indhentet pris på 3 nye klæder til bordene.  Et varmelegeme til 1.250 kr. er også et ønske. Dette bliver taget op næste år.
m. Preben oplyste, at der kommer et nyt motionsrum i Hørsholmhallen, og vi er blevet spurgt, om vi har specielle ønsker til dette. Vi svarer, at det har vi ikke, men gerne vil bruge rummet.
Punkt 3 Gunhild fortalte, at der er styr på indkomst i forhold til budgettet, og at vi er 614 medlemmer.
Punkt 4 John har fået et brev fra Frivilligcenteret med et spørgsmål om samarbejdsmuligheder med HSI, vi vil derfor mødes med dem i Byrådssalen fredag den 27. november fra kl. 13 til kl. 15.
Vi har modtaget en mail fra Svend Humble vedrørende en negativ attitude og dermed svigt af positive sociale normer fra et medlem. John svarer Svend med c.c. til Torben Ellekjær.
Punkt 5 Niels fortalte at John får referater og at HSR har møde med Frivilligcenteret den 2. november.
Punkt 6 Vagterne på HSI’s kontor onsdagene den 11.-18.-25. november og 2. december klarer Else.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag 3. december kl. 13.00 hos Else, Bloustrødvej 13B.
Punkt 8 Der var ingen punkter under eventuelt, kun løs snak vedrørende ovenstående punkter.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos Preben (grundet ombygning af Hørsholmhallen) og sluttede kl.15.
 
 
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk