Beslutningsreferat fra bestyrelsesmødet i HSI torsdag d. 10. september 2015
 
 
 
Til stede
 
John Borgstrøm, Preben Smedegaard, Gunhild Bjerregaard, Bodil G. Hansen,
Ole Bjerregaard, Else Larsen, Niels Møller og Kirsten Villefrance.
Punkt 1 Referatet fra bestyrelsesmødet den 6.august 2015 blev godkendt.
Referatet fra instruktørmødet den 24. august 2015 blev godkendt.
Punkt 2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. John begyndte mødet med at takke bestyrelsen for det arbejde vi har udført i hans ferie!
b. Preben har uden resultat, i første omgang, forsøgt at kontakte formanden for Hørsholm Badmintonklub, Ulrik Danmark. Da det lykkedes prøvede han at få en rabat på de baner vi lejer af klubben, dog uden resultat! Kontrakten vil for sæson 2015/16 blive udfærdiget på samme betingelser som for sæson 2014/15. Preben modtager 2 ekstra nøgler til HØBK.
Kontrakten udfærdiges af John, som sender den til HØBK til underskrift, hvorefter Gunhild overfører beløbet til dem.
c. Preben kunne under punktet: ”Forløbet af flytning af holdene”, oplyse, at den er gået rigtig godt og gnidningsløst.
HSI’s kontor er indtil videre flyttet til Hørsholm Badmintonhal og Bodil har udfærdiget et skilt vedrørende flytningen, som er opsat ved kontoret disse dage, og som fortæller, at de skal henvende sig i Badmintonhallen.
Flytningen af holdene til Rådhushallen fungerede ligeledes fint.
Flytning af onsdagsbadminton i Hørsholmhallen fra kl. 11.00 til kl. 12.00 er blevet løst ved, at spillerne får tilbudt at benytte Badmintonhallens baner på alle de dage HSI råder over dem.
Et spørgsmål vedrørende hvem der styrer ventelisterne til de enkelte hold, blev besvaret med at det gør Klubmodul.
d.  Else, Bodil og Kirsten deltager i et generelt seminarkursus i Klubmodul i Slangerup den 16. september 2015 og
Gunhild meldes sig selv og Else til et regnskabsseminar i Klubmodul den 9. december 2015.
 
Punkt 3 Gunhild fortalte, at der er 48 personer, som ikke har betalt kontingentet endnu, og at hun nu vil udsende rykkerbreve til disse.
Gunhild fortalte ligeledes, at alle HSI’s instruktører har fået overført deres skattefri godtgørelse.
Under dette punkt blev det besluttet, at bestyrelsen, på et udvidet møde, skal tage forretningsordenen op til revision, idet vi fornemmer, at der er behov for flere ændringer.
økonomien er god og stabil i HSI.
Punkt 4 Der var ingen sager til behandling, men beslutninger kan ses under ovenstående punkter.
Skilt vedrørende flytning af kontortid bliver berørt under punkt 2.
Punkt 5 Niels fra HSR kunne fortælle, at kommunen har inviteret til seniordage i uge 40, men synes det er meget dårligt, at Hørsholm Senior Råd intet har hørt om dette arrangement.
Punkt 6 Vagter på HSI’s kontor onsdage:
Den 16. september: Preben, den 23. september: Gunhild,
den 30. september: Else, den 7. oktober: Ole.
Punkt 7 Næste møde i bestyrelsen er: torsdag den 15. oktober kl. 13.00 hos Preben, Lærkehaven 2.
Punkt 8 Kirsten oplyste, at hun har tilmeldt 9 personer til Frivillig fredag, som afholdes
den 25. september fra kl. 16.00 til kl. 19.30 på Rungstedgaard.
Ole foreslog, og der var enighed om, at vigtige meddelelser om HSI skal lægges ud på hjemmesiden.
Referent Kirsten, mødet begyndte kl. 13.00 hos John (grundet ombygning af Hørsholmhallen og dermed manglende lys på kontoret) og sluttede kl.15.
Hørsholm Senior Idræt | Hørsholm Hallen, Stadion Allé 5 | 2960 Rungsted Kyst | Tlf.: +4520746661 | kontakt@hsid.dk